Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aniversarea prof.dr.ing. Alimpie Ignea

 
 
Aniversarea prof.dr.ing. Alimpie Ignea

Aniversarea prof.dr.ing. Alimpie Ignea

10 Noiembrie 2017

 

 

 

 

 

Aniversarea prof.dr.ing. Alimpie Ignea la împlinirea vârstei de 70 de ani

 

 În cadrul Săptămânii Politehnicii, ce marchează împlinirea a 97 de ani de existenţă a Universităţii Politehnica Timişoara, vineri, 10 noiembrie, de la ora 12, în Amfiteatrul K1 al Bibliotecii UPT, va fi omagiat prof.dr.ing. Alimpie Ignea, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani.

Născut la Bozovici, în judeţul Caraş-Severin, distinsul profesor a absolvit Institutul Politehnic din Bucureşti în 1970, cu specializarea electronică aplicată, iar din 1974 este cadru didactic al Universităţii Politehnica Timişoara. Doctor inginer din 1986, profesor universitar din 1994 şi conducător de doctorat din 1997, prof.dr.ing. Alimpie Ignea este membru fondator al Asociaţiei Compatibilitate Electromagnetică din România şi al Asociaţiei Inginerilor Electronişti din Timişoara, dar are şi preocupări culturale, fiind membru fondator al Societăţii Culturale "Ţara Almăjului" din Timişoara.

PROFESOR DOCTOR INGINER ALIMPIE IGNEA

Studii şi titluri:

 • Şcoala Medie Bozovici, jud. Caraş-Severin, 1961 – 1965, Diplomă de maturitate,
 • Institutul Politehnic din Bucureşti, 1965 – 1970, Diplomă de inginer în specialitatea Electronică aplicată,
 • Doctor inginer din 1986 în domeniul Metrologie şi Tehnica Măsurării, UPT,
 • Profesor universitar din 1994, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii,
 • Conducător de doctorat în domeniul Ştiinţe inginereşti, specializarea inginerie electronică şi telecomunicaţii din 1997.

 

Specializări:

 • 1979-1980 – specializare la Universitatea de Tehnologie din Delft, Olanda,
 • 1997  şi 1999 – documentare la Institutul de Tehnologie din Oulu, Finlanda,
 • 1998 şi 1999 – documentare la Universitatea Tehnică şi Fachhochschule din Karlsruhe şi respectiv, la Fachhochschule din Rosenheim,
 • 1998 – documentare la Universitatea din Preston şi Colegiul Comunitar din Bilston, Anglia.

 

Realizări notabile:

 • Ca metrolog autorizat contribuie la înfiinţarea  Laboratorului de Metrologie şi Atelier de reparaţii AMC în cadrul catedrei EAM, trecut apoi la SPM,
 • Predarea primului curs de Compatibilitate Electromagnetică,
 • Introducerea cursurilor: Măsurări în procese industriale, Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice, Măsurări în radiofrecvenţă,  Norme de compatibilitate electromagnetică.

 

Funcţii administrative ocupate:

 • Responsabil logistic Proiect nr. 6 “Burse doctorale”, 2008 - 2012,
 • Decan al Facultăţii de Electronică şi Telecomuncaţii, 1996–2000,
 • Prodecan al Facultăţii de Electronică şi Telecomuncaţii, 1992–1996 şi      2004-2008,
 • Director în cadrul Centrului Naţional Interuniversitar pentru Ingineria Tensiunilor Înalte şi Compatibilitate Electromagnetică – TICEM, 2001- 2012,
 • Membru al Senatului UPT şi al Consiliului Profesoral ETC.

 

Afilieri:

 • Membru fondator şi membru în Consiliul de conducere al Asociaţiei pentru Compatibilitate Electromagnetică din România ACERO, (1996 – prezent),
 • Membru fondator şi preşedinte (1997 - 2000) al Asociaţiei Inginerilor Electronişti din Timişoara,
 • Membru IEEE în CEM şi Antenna&Propagation,
 • Membru fondator şi preşedinte (1996-2010) al Societăţii Culturale "Ţara Almăjului" din Timişoara, vicepresedinte (2010 - prezent).

 

Direcţii de cercetare, rezultate importante obţinute:

 • În domeniul ultrasunetelor are contribuţii la calibrarea transductoarelor de măsură folosind metoda autoreciprocităţii în impuls,
 • Studiul neliniarităţii sistemelor (linii de transmisiune la înaltă frecvenţă, dispozitive cu histerezis),
 • Studiul propagării undelor electromagnetice, noi metode de modelare şi simulare cu verificări pe baza măsurărilor ,
 • Măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice, traductoare,
 • Elaborarea şi aplicarea normelor de compatibilitate electromagnetică.

 

Brevete, lucrări ştiinţifice, granturi şi contracte de cercetare:

 • 5 brevete de invenţie şi peste 100 lucrări ştiinţifice publicate în reviste şi conferinţe naţionale şi internaţionale,
 • Director şi membru în echipele a peste 40 de contracte de cercetare ştiinţifică, la 15 fiind responsabil de temă sau director de grant,
 • Un program CALIST, 3 programe TEMPUS, un program LEONARDO,
 • 6 programe POSDRU: 3 programe - Burse doctorale (responsabil logistic, respectiv lector la cursurile transversale) şi 3 programe postdoctorale (la 2 - responsabil logistic şi la unul - tutore).

 

Cursuri, cărți publicate în edituri:

 1. A. Ignea, „Contribuţii la calibrarea transductoarelor de măsură folosind metoda autoreciprocităţii în impuls”, Teza de doctorat, 1986.
 2. A. Ignea, „Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice”, Ed. de Vest, 1996.
 3. A. Ignea, „Măsurări şi teste în compatibilitatea electromagnetică”, Ed. Waldpress, 1996.
 4. A. Ignea, „Introducere în compatibilitatea electromagnetică”, Ed. de Vest, 1998.
 5. A. Ignea, M. Chivu, I. Borza, „Măsurări electrice şi electronice în instalaţii”, Ed. Orizonturi universitare, 2001.
 6. A. Ignea, „Compatibilitate electromagnetică”, Ed Orizonturi Universitare, 2001, ediţia a-II-a reeditată şi adăugită în 2007.
 7. A. Ignea, T. Jurca, „Măsurări electrice şi electronice”, Ed Orizonturi Universitare, 2001.
 8. A. Ignea, E. Mârza, A. De Sabata, „Antene şi propagare”, Ed. de Vest, 2002.
 9. A. Ignea, M Chivu, I. Borza, „Măsurări electrice şi electronice. Culegere de probleme”, Ed. Politehnica, Timişoara, 2003.
 10. A. Ignea, D Stoiciu, „Măsurări electronice, senzori şi traductoare”,               Ed. Politehnica, Timişoara, 2003.
 11. A. Ignea, ş.a. „Compatibilitate electromagnetică în medicină”, Ed. Waldpress, 2004.
 12. A. Ignea, „Aspecte ale compatibilităţii electromagnetice în medicină”,         Ed. Waldpress, 2006.
 13. A. Ignea, „Măsurări în telecomunicaţii”, Ed. Politehnica 2006.
 14. A. Ignea, ş.a. „Aspecte privind monitorizarea perturbaţiilor dintr-un site”,    Ed. Waldpress, 2006.
 
Aniversarea prof.dr.ing. Alimpie Ignea
Aniversarea prof.dr.ing. Alimpie Ignea
Aniversarea prof.dr.ing. Alimpie Ignea
 
 
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2019 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +