Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excelența în cercetare

 
 
Excelența în cercetare

premiată la UPT

9 Decembrie 2016

  

 

 

 

 

Excelența în cercetare premiată la UPT

 

Rezultatele remarcabile ale unor tineri cercetători din Universitatea Politehnica Timișoara au reprezentat premisa înființării unui nou premiu, menit să încurajeze dezvoltarea profesională a celor preocupați de performanță și să confirme aprecierea universității pentru eforturile depuse.

Astfel, au fost distinși cu premiul de Excelenţă ȋn cercetare, pentru rezultate remarcabile obţinute ȋn domeniul cercetării ştiinţifice ȋn anul universitar 2015-2016, domnii:

  • Mircea Bogdan Rădac Şef de lucrări  în cadrul Departamentului de Automatică şi  Informatică Aplicată, UPT
  • Robert IanoşConferenţiar universitar în cadrul Departamentului de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului, UPT

Cei doi tineri de 31 ani, respectiv 35 ani, au primit trofeul cercetării – plachetă semnată de Rectorul UPT și un grant suport ȋn valoare de 1000 Euro.

Menționăm câteva dintre realizările de excepție ale celor două cadre didactice premiate.

Domnul ș.l. dr. ing. Mircea Bogdan Rădac a elaborat în anii 2015, 2016 un număr de 9 lucrări publicate în reviste indexate ISI, 6 fiind situate în primele 2 cuartile (5 în reviste din Q1, 1 în revistă din Q2) şi 3 în cuartila Q3;Dintre cele 9 lucrări la 6 este prim autor/autor corespondent. Are H_index = 13 - WOS şi 240 citări (fără autocitări) evidenţiate în WOS, H_index = 14 - Scopus şi475 citări (fără autocitări) evidenţite în Scopus, precum și H_index = 15 - Google Scholar şi1016 citări evidenţite în Google Scholar. Conduce în calitate de Director un contract de Cercetare - Tinere Echipe, fiind în derulare până în 2017. În 2016 a primit Premiul Grigore Moisil al Academiei Române pentru Contribuţii la optimizarea sistemelor fuzzy şi Premiul Spiru Haret al Marii Loji Naţionale din România, acordat în parteneriat cu Academia Română, pentru Educaţie, mediu, IT. A fost premiat cu Certificate of Appreciation for the Best Paper in the Session TT07 1 Control Theory la 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON 2013 (Viena, Austria). Are o nominalizare la Best Paper Award la 12th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics ICINCO 2015 (Colmar, Franţa).

Domeniile ştiinţifice de interes sunt: data-based control, model-free control, structuri şi algoritmi de conducere automată, conducere optimală, învăţare automată, inteligenţă artificială.

Domnul conf. dr. ing. Robert Ianoş a elaborat în anii 2015 - 2016 un număr de 5 lucrări publicate în reviste indexate ISI, toate fiind situate în primele 2 cuartile (3 în jurnale din Q1, 2 în jurnale din Q2).  Are H_index - WOS = 11 şi 270 citări (fără autocitări) evidenţiate în WOS, H_index - Scopus = 12 şi 412 citări (fără autocitări) evidenţite în Scopus. A condus în calitate de Director 3 contracte de Cercetare (un Proiect de Cercetare pt. tineri doctoranzi, 2 Proiecte de Cercetare - Tinere Echipe, unul din acestea din urmă fiind în derulare până în 2017). A obținut 3 premii: premiul ”TRAIAN LALESCU” (2015 - Galei Excelenței Bănățene), premiul ”IN HOC SIGNO VINCES” Magna cum Laude (2010 - Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior) și premiul ”CERCETĂTOR EMINENT” (2010 - Asociația Orizonturi Universitare). În anul 2016 a obținut atestatul de abilitare;

Domeniile ştiinţifice de interes sunt: obținerea (nano)pulberilor oxidice prin metoda combustiei, pigmenți termoreflexivi, luminofori, materiale cu proprietăți magnetice.

 
Premiu de excelență în cercetare
Premiu de excelență în cercetare
Premiu de excelență în cercetare
 
 
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2018 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +