Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arhiva - Menținerea activității de titular în învățământ după împlinirea vârstei de pensionare

 
 
 • Pentru cadrele didactice titulare care solicită menținerea calității de titular în învățământ/cercetare după împlinirea vârstei de pensionare, în anul universitar 2021-2022:
   

  • METODOLOGIA de aprobare a menținerii calității de titular după împlinirea vârstei de pensionare începând cu anul universitar 2021-2022 (HS 269/17.12.2020)

 


 • Pentru cadrele didactice titulare care împlinesc vârsta de pensionare pe parcursul anului universitar 2022-2023:

 

În conformitate cu Hotărârea Senatului Universității Politehnica Timișoara nr. 269/17.12.2020, cadrele didactice titulare care împlinesc vârsta de pensionare pe parcursul anului universitar 2022-2023 îşi pot păstra calitatea de titular până la sfârşitul anului universitar în cauză, în baza unei cereri* avizate conform de către Departamentele UPT şi aprobată de Consiliul de Administraţie al UPT. 
Cererile se depun la secretariatele Departamentelor UPT în perioada 05.09.2022 - 09.09.2022, se transmit către Consiliul de Administraţie al UPT până în 12.09.2022 şi se aprobă de acesta în data de 13.09.2022.

* Formular - Cerere de menținere a calității de titular în învățământ pentru cadrele didactice titulare care împlinesc vârsta de pensionare pe parcursul anului universitar 2022-2023* - fișier .doc
 


 • Pentru cadrele didactice titulare care solicită menținerea calității de titular în învățământ/cercetare după împlinirea vârstei de pensionare, în anul universitar 2020-2021:
   

Calendarul de derulare a procedurilor de aprobare a cererilor privind menţinerea calităţii de titular în învăţământ/cercetare după împlinirea vârstei de pensionare în anul universitar 2020-2021, formulate în temeiul art. 289, alin. (6) din Legea nr. 1/2011:

 1. În perioada 29.06.2020-03.07.2020 cadrele didactice titulare vor depune la secretariatele Departamentelor UPT cererile* prin care solicită menţinerea calităţii de titular în învăţământ/cercetare după împlinirea vârstei de pensionare, însoţite de dosarele de evaluare, ce cuprind documentele prevăzute în metodologia UPT pentru acordarea gradaţiei de merit**.
 2. În 06.07.2020 Consiliile Departamentelor vor verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute de metodologie, vor aviza favorabil sau nefavorabil, motivat, cererile solicitanţilor şi le vor transmite către Consiliul de Administraţie al UPT (inclusiv avizele favorabile sau nefavorabile, motivate), însoţite de dosarele de evaluare.
 3. În 07.07.2020 Consiliul de Administraţie al UPT va verifica conţinutul şi legalitatea documentelor cuprinse în dosarele solicitanţilor şi va întocmi lista celor propuşi pentru menţinerea calităţii de titular în învăţământ/cercetare după împlinirea vârstei de pensionare. Consiliul de Administraţie al UPT va transmite către Senatul UPT toate cererile solicitanţilor, cu avizele favorabile sau nefavorabile, motivate, însoţite de dosarele de evaluare precum şi lista celor propuşi pentru menţinerea calităţii de titular în învăţământ/cercetare după împlinirea vârstei de pensionare.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Formular - Cerere de menținere a calității de titular în învățământ după împlinirea vârstei de pensionare pentru anul universitar 2020-2021* - fișier .doc

**Fișier Gradații de merit - fișier.xlsx

____________________________________________________________________________________________________________

 • Pentru cadrele didactice titulare care împlinesc vârsta de pensionare pe parcursul anului universitar 2020-2021:

În conformitate cu Hotărârea Senatului UPT nr. 39 din 20.09.2012, cadrele didactice titulare care împlinesc vârsta de pensionare pe parcursul anului universitar 2020-2021 îşi pot păstra calitatea de titular până la sfârşitul anului universitar în cauză, în baza unei cereri* avizate conform de către Departamentele UPT şi aprobată de Consiliul de Administraţie al UP-. Cererile se depun la secretariatele Departamentelor UPT în perioada 29.06.2020-03.07.2020, se transmit către Consiliul de Administraţie al UPT până în 06.07.2020 şi se aprobă de acesta în data de 07.07.2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Formular - Cerere de menținere a calității de titular în învățământ până la sfârșitul anului univ. 2020-2021, dacă titularul a împlinit vârsta de pensionare pe parcursul anului univ. 2020-2021 - fișier.doc

 

 
 
Ultima actualizare: 2023-07-12
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +