Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrul de Cercetări pentru Maşini şi Echipamente Termice, Transporturi şi Combaterea Poluării

 
 
Centrul de Cercetări pentru Maşini şi Echipamente Termice, Transporturi şi Combaterea Poluării

 

 

web: http://mettcp.mec.upt.ro/

 

 

 

 

Scurtă descriere

 

CENTRUL de CERCETARE pentru MAȘINI șI ECHIPAMENTE TERMICE, TRANSPORTURI și COMBATEREA POLUăRII  (CC METTCP) funcționează pe scheletul colectivelor Departamentului Mașini Mecanice Utilaje și Transporturi, care au o existenţă şi o activitate ştiinţifică şi didactică în universitate de peste 80 ani, având în componență și colectivul laboratorului acreditat RENAR, (Laboratorul de Analize de Combustibili, Investigaţii Ecologice şi Dispersia Noxelor), care funcționează conform ISO 17025 (www.mediu.ro), dar și ale altor laboratoare precum laboratorul multifuncțional (http://www.mec.upt.ro/energieregen/), de motoare, de autovehicule rutiere, de material rulant și altele.

Se cooptează continuu şi specialişti tineri (de ex doctoranzi) sau colaboratori de valoare.

Are statut propriu.

Oferta de cercetare și consultanță este bazata pe competențele colectivului și vizează:

  • Inginerie termică şi termoenergetică;
  • Sisteme si mijloace de transport;
  • Protecţia mediului.

Misiunea centrului este:

a) promovarea principalelor domenii de expertiză, prin intermediul unor proiecte de cercetare, contracte de consultanță și programele de învățământ susținute, elaborarea de brevete

b) atragerea de fonduri pentru dezvoltarea dotării moderne și întreținerii laboratoarelor, creșterea prestanței și profesionalismului personalului

c) organizarea de ateliere, conferințe, workshopuri de promovare a rezultatelor

d) revigorarea interesului față de domeniile de inginerie

e) întărirea vizibilității universității și prestigiului său pe plan național și internațional

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2017-03-23
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +