Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercetare - Legislaţie națională

 
 

 

Legislaţia generală a cercetării

Ordin comun nr.2326/2855/2017 -  privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art.60 pct.3 din legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Legea 158/2017 - pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare și inovare

OMENCS 5014/25.08.2016 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat
 

Legea Educaţiei Naționale nr. 1/ 2011

 

Legea nr. 319/2003 privind Statutul cercetătorului
 

O.G. 57/2002 - cu modificări și completări ulterioare,  privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
 

 

 

Legislaţia aferentă MEN/ANCS/MECTS

 


HG nr.13/2017 - privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării

HG nr.45/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
 

HG nr.185/2013 privind Organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale - HG 185/2013
 

HG nr. 557 din 30 iulie 2013 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării
 

HG nr. 536/2011 privind Organizarea și funcționarea  MECTS
 

Regulament de organizare al ANCS
 

HG nr. 1062/2011 privind Evaluarea şi clasificarea instituţiilor de cercetare

 

HG nr. 1449/2005 privind Organizarea și funcționarea ANCS

Legea eticii în cercetare nr. 206/2004 - cu modificări și completări ulterioare

 


 

Legislaţia aferentă UEFISCDI

 

OMECTS nr. 4864/2011 privind Regulamentul de organizare și funcționare a UEFISCDI
 

O.U.G. de înfiinţare a UEFISCDI nr.74/2010
 

Ordonanţa de înfiinţare a UEFISCSU nr. 62/1999


 

Planul naţional
 

HG nr. 8/2018 - privind modificarea și completarea HG 583 / 2015

 

HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
 

HG nr. 1244/2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare
 

HG nr. 217/2007 privind strategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării
 

HG nr. 475/2007 privind planul naţional de  cercetare-dezvoltare și inovare II
 

HG nr. 1265/2004 privind normele metodologice privind programele, proiectele și acțiunile cuprinse în PN-CDI

 

CONTACT

 
 
Ultima actualizare: 2018-02-06
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2020 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +