Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesori emeriți

 
 

     

Ioan BORZA

Data decernării: 20.06.2019

 • Prof. univ. dr. ing. Ioan BORZA s-a născut la 06.03.1951 în localitatea Ginta, județul Bihor. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică și Energetică, promoția 1976. Devine cadru didactic al Universității Politehnica în anul 1980 la Facultatea de  Construcții, obține titlul de doctor inginer în 1997, devine profesor în anul 1998 și începând cu anul 2004 devine conducător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă și Instalații.
 • Domnul Profesor Borza a activat în cadrul Departamentului Construcții Civile și Instalații, unde a desfășurat atât activitate didactică cât și de cercetare avansată. Cursurile susținute de domnul profesor Borza au fost din domeniul instalațiilor. Ca o recunoaștere a performanțelor profesionale, domnul profesor Borza a fost expert evaluator al CNCSIS (2005-2014), membru în Consiliul tehnic permanent pentru construcții din cadrul MDRT (2011-20017), verificator de proiecte atestat MLPTL și ANRE (1996-2019), auditor energetic ( 2003-2019) și membru în numeroase asociații profesionale de profil atât la nivel național cât și internațional etc.
 • În cadrul UPT, domnul Profesor Borza a fost șeful colectivului de Instalații pentru Construcții, prodecan al facultății de Construcții (2004-2012, 2014-2016), director al Centrului de Cercetare în Instalații (2011-2017) și membru în Senatul UPT (2012-2014).

Ioan SÂRBU

Data decernării: 20.06.2019

 • Prof. univ. dr. ing. Ioan SÂRBU s-a născut la 31.08.1951 în localitatea Ohaba-Forgaci, județul Timiș. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, promoția 1975. Devine cadru didactic al Universității Politehnica în anul 1978 la Facultatea de  Construcții, obține titlul de doctor inginer în 1993, devine profesor în anul 1998 și începând cu anul 2004 devine conducător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă și Instalații.
 • Domnul Profesor Sârbu a activat în cadrul Departamentului Construcții Civile și Instalații, unde a desfășurat atât activitate didactică cât și de cercetare avansată. Cele nouă discipline predate de domnul profesor Sârbu au fost din domeniul instalațiilor. Domnul Profesor Sârbu a participat la elaborarea de standarde și normative în domeniul proiectării, execuției și exploatării instalațiilor termice, precum și al performanței energetice a clădirilor. Ca o recunoaștere a meritelor profesionale deosebite a primit titlul de “Eur. Ing” de la Federația Europeană a Asociațiilor Naționale a Inginerilor (Brusselles), a fost expert evaluator al CNCSIS, membru în Consiliul tehnic permanent pentru construcții din cadrul MDRT și membru în numeroase asociații profesionale de profil atât la nivel național cât și internațional.
 • În cadrul UPT, domnul profesor Sârbu a fost șeful Catedrei de Instalații (2000-2017), șef al laboratorului de instalații (2001-2017), membru în Senatul UPT (2004-2008, 2015-2017 etc.

Valeriu-Augustin STOIAN

Data decernării: 20.06.2019

 • Prof. univ. dr. ing. Valeriu-Augustin STOIAN s-a născut la 23.08.1949 în localitatea Mediaș, județul Sibiu. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, promoția 1972. Devine cadru didactic al Universității Politehnica în anul 1972 la Facultatea de  Construcții, obține titlul de doctor inginer în 1983, devine profesor în anul 1993 și conducător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă și Instalații.
 • Domnul Profesor Stoian a activat în cadrul Departamentului Construcții Civile și Instalații, unde a desfășurat atât activitate didactică cât și de cercetare avansată. Cele opt discipline predate de domnul profesor Stoian au fost din domeniul instalațiilor. De asemenea, domnul Profesor Stoian este o personalitate recunoscută atât în țară cât și în străinătate pentru activitatea de cercetare din domeniul construcțiilor din beton armat, a participat la elaborarea normelor tehnice în domeniul construcțiilor de beton, racordate la normele europene EUROCODES, este verificator tehnic MLPAT în domeniul construcțiilor din beton armat, zidărie, lemn și otel și este membru în numeroase asociații profesionale de profil atât la nivel național cât și internațional.
 • În cadrul UPT, domnul profesor Stoian a fost secretar științific al Facultății de Construcții (1992-1996), prodecan (2000-2004), director al departamentului Construcții Civile și Instalații (2004-2016) și director al Centrului de Cercetare pentru Materiale și Structuri (MAST), centru pe care l-a și înființat.

Nicolae FAUR

Data decernării: 22.02.2019

 • Prof. univ. dr. ing. Nicolae FAUR s-a născut la 25.02.1950 în localitatea Măureni, județul Caraș-Severin. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică Agricolă, promoția 1974. Devine cadru didactic al Universității Politehnica în anul 1982 la Facultatea de Mecanică. Obține titlul de doctor inginer în 1998 iar din 1998 devine profesor universitar. Începând cu anul 2007 devine conducător de doctorat în domeniul Inginerie mecanică.
 • Domnul Profesor Faur a activat în cadrul departamentului Mecanică și Rezistența Materialelor, unde a desfășurat atât activitate didactică cât și de cercetare avansată. Domnul Profesor a înființat specializarea Inginerie Mecanică la Licență, iar la Master, specializările: Inginerie Mecanică Avansată  și expertize și Diagnoze Tehnice în Inginerie la Master. A introdus deasemenea cursul de Metoda elementelor finite.
 • În cadrul UPT, domnul Profesor Faur a fost șeful catedrei de Rezistența Materialelor (2004-2008) și Director al Departamentului Mecanică și Rezistența Materialelor (2008-2012) precum și membru în Senatul UPT (2012-2016).

Teodor HEPUȚ

Data decernării: 27.11.2017

 • Prof. univ. dr. ing. Teodor HEPUȚ s-a născut la 09 decembrie 1947 în Ucuriș, județul Bihor. Este absolvent al Institutului Politehnic din București, Facultatea de Metalurgie, specializarea Elaborarea fontei și oțelului, promoția 1971. Din anul 1971 a devenit cadru didactic în cadrul Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara. În anul 1998 obține titlul de doctor inginer, iar din anul 2009 devine conducător de doctorat în domeniul Ingineria Materialelor.
 • Activitatea didactică a domnului Profesor Teodor Hepuț s-a desfășurat în domeniile Ingineria Materialelor, Inginerie și Management și Științe Inginerești Aplicate.
 • Activitatea de cercetare științifică este concretizată prin peste 200 de articole prezentate în reviste de specialitate sau la conferințe naționale și internaționale, participarea la peste 50 de contracte de cercetare științifică, 2 brevete de invenție și 4 certificate de inovator.
 • Domnul Profesor Teodor Hepuț este membru în mai multe asociații profesionale, din care amintim: Asociația Generală a Inginerilor din România, Asociația pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest a României și Consorțiu de Inginerie Economică din România.
 • În cadrul UPT, domnul Profesor Teodor Hepuț a fost cadru didactic timp de 45 de ani în cadrul Facultății de Inginerie din Hunedoara, membru în Consiliul Facultății din 1976 până în 2016, prodecan (1998-2008), decan în perioada 2008-2012 și membru în Senatul UPT (2000-2016).

Alimpie IGNEA

Data decernării: 03.11.2017

 • Prof. univ. dr. ing. Alimpie IGNEA s-a născut la 17 august 1947 în Bozovici, județul Caraș-Severin. Este absolvent al Institutul Politehnic din București, specializarea Electronică Aplicată, promoția 1970. Din anul 1974 a devenit cadru didactic al Universității Politehnica Timișoara. În anul 1986 obține titlul de Doctor inginer, devine profesor universitar din 1994 și conducător de doctorat din 1997.
 • Domnul Profesor Alimpie Ignea s-a dedicat activității științifice din domeniul Măsurări și Electronică Optică, principalele realizări fiind: peste 100 de lucrări științifice, 10 cărți și manuale de curs, este coautor la 5 brevete de invenție și a participat la peste 40 de contracte de cercetare.
 • Domnul Profesor Ignea a înființat și condus Centrul de Cercetări în Instrumentație, Măsurări și Compatibilitate Electromagnetică (2001-2012).
 • Întreaga activitate a domnului Profesor Alimpie Ignea se bucură de recunoaștere națională și internațională fiind membru fondator și membru în Consiliul de conducere al Asociației pentru Compatibilitate Electromagnetică din România ACERO, (1996 – prezent), membru fondator și președinte (1997 - 2000) al Asociației Inginerilor Electroniști din Timișoara, membru IEEE în CEM şi Antenna & Propagation, membru fondator și președinte (1996-2010) al Societății Culturale "Țara Almăjului" din Timișoara, vicepreședinte (2010 - prezent).
 • În cadrul UPT, domnul Profesor Alimpie Ignea a fost cadru didactic timp de 38 de ani, prodecan al Facultății de Electronică și Telecomunicații în perioadele 1992-1996 și 2004-2008 și decan (1996-2000). De asemenea, domnul Profesor Ignea a fost membru al Senatului UPT și al Consiliului Profesoral ETC.

Alexandru Francisc BAYA

Data decernării: 30.03.2017

 

 • Profesorul. univ. dr. ing. Alexandru Francisc BAYA s-a născut la 16.09.1951 în Caransebeș, Județul Caraș-Severin. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, specializarea „Mașini Hidraulice și Pneumatice”, promoția 1975. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1993, iar din anul 1999 a devenit profesor universitar la Facultatea de Mecanică.
 • Activitatea didactică a domnului Profesor Alexandru Francisc Baya s-a desfășurat în domeniul hidrodinamicii turbomașinilor și mecanicii fluidelor.
 • Activitatea științifică este concretizată prin 78 de lucrări științifice și participarea la 16 conferințe naționale și internaționale. De asemenea, activitatea științifică a domnului Profesor Baya cuprinde și contracte cu mediul privat, din care amintim contractele cu Hidroelectrica SA și Colterm SA.
 • În cadrul UPT, domnul Profesor. Alexandru Francisc Baya a fost secretar științific la catedra de Mașini Hidraulice, membru în Biroul catedrei și în Consiliul Facultății de Mecanică.

Livius MILOȘ

Data decernării: 3.11.2016

 • Profesorul. univ. dr. ing. Livius MILOȘ s-a născut la 20.03.1946 la Timișoara. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, Secția Utilajul și Tehnologia Sudării, promoția 1968. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1987, iar din anul 1993 a devenit profesor universitar la Facultatea de Mecanică, Catedra ”Știința materialelor și sudării”, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • În anul 1968 a obținut postul de Inginer cercetare la Institutul de Cercetări Căi Ferate București
 • În anul 1997 obține titlul de conducător de doctorat în specialitatea ”Inginerie industrială” având până în prezent 6 teze de doctorat susținute și validate.
 • Dl. Prof. Livius MILOȘ s-a dedicat activității științifice, principalele realizări fiind: 103 publicații, 1 brevet de invenție cu aplicare industrială în ciclu complet, 9 cărți, 39 de contracte de cercetare și granturi și 5 lucrări didactice.
 • Întreaga activitate a domnului profesor Miloș se bucură de un grad de recunoaștere deosebit atât la nivel național cât și internațional fiind: membru în International Advisory Committee al ”International Conference on Welding”, Ankara, TURKEY, membru în Comitetul științific al Conferințelor Internaționale de Sudură, vicepreședinte și membru în Consiliul de administrare al ASR, expert evaluator CNCSIS, membru al Colegiului de redacție și referent de specialitate al revistelor: Buletinul Științific al Universității Politehnica Timișoara SUDURA și BID-ISIM.
 • În cadrul UPT dl. Prof. Livius Miloș a fost profesor universitar timp de 43 de ani, membru al Senatului în perioada 1992-2004 și Șef catedră UTS (2000-2008).

Vladimir Ioan CREȚU

Data decernării: 6.10.2016

 • Profesorul Vladimir Ioan CREȚU s-a născut la 09.10.1950 la Cluj. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică, Secția Calculatoare Electronice, promoția 1974. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1984, iar din anul 1992 a devenit profesor universitar la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • În anul 1994 obține titlul de conducător de doctorat.
 • Activitatea științifică din domeniul calculatoarelor și tehnologiei informației a fost orientată pe următoarele direcții: definirea și verificarea formală a sistemelor timp-real; eficientizarea consumului energetic în sistemele timp-real, implementarea limbajelor de programare și a mecanismelor și tehnicilor de implementare a concurenței; conceperea și experimentarea sistemelor integrate de achiziții de date etc.
 • Profesorul Vladimir Ioan CREȚU a publicat peste 230 de lucrări științifice, 10 cărți, 11 capitole de carte, 12 cursuri și manuale universitare; este autor a 4 invenții și a obținut 6 brevete de inovator. Activitatea de cercetare avansată este susținută și de cele peste 84 contracte și granturi de cercetare la care a participat, dintre care la 30 în calitate de director.
 • Întreaga activitate a domnului profesor Crețu se bucură de un grad de recunoaștere deosebit atât la nivel național cât și internațional fiind: membru al Academiei de Științe Tehnice din România (2012), Senior Member ACM (2009), Membru fondator al Societății Academice pentru Știința și Ingineria Calculatoarelor din România (2008). Membru IEEE (2002), Manager tehnic și Membru în CA la Institutul e-Austria Timișoara (23002), Membru al Consiliului Științific al Centrului național de Tehnologia Informației UPB (2001), Membru AGIR, AOȘR, ACM și Președinte al Asociației “Orizonturi Universitare”.
 • În cadrul UPT dl. Prof. univ. dr. ing. Vladimir Ioan CREȚU a fost timp de 24 de ani consecutiv Directorul departamentului de Calculatoare și tehnologia Informației (1992-2016), Co-director al Centrului de cercetare în Automatică și Calculatoare ( 2001-2011), Director al Centrului de Cercetare în Calculatoare și tehnologia Informației (2011 - ).

George Emilian DRĂGHICI

Data decernării: 6.10.2016

 • Profesorul George Emilian DRĂGHICI s-a născut la 16.01.1950. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, Secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini, promoția 1972. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1980, iar din anul 1992 a devenit profesor universitar la Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • În anul 1990 obține titlul de conducător de doctorat având până în prezent 14 teze de doctorat susținute și validate (2 conduse în cotutelă și susținute în Franța) și o teză în stagiu.
 • În cei 43 de ani de activitate didactică a creat, a dezvoltat și a predat numeroase cursuri la diferite forme de învățământ ( ingineri, subingineri, master, studii aprofundate) atât în cadrul UPT cât și în cadrul unor universități din Franța (IUT de Béthune, Univ. d’Artois, Univ. de Pau) și Algeria (Univ. d’Oran). Activitatea didactică se concretizează în publicarea a peste 30 de manuale didactice.
 • Activitatea de cercetare științifică de înaltă ținută academică este susținută de numărul mare de lucrări științifice publicate – 250 de lucrări și cele 7 capitole de carte publicate în cărți editate de Springer și IGI Global.
 • Ca urmare a activității științifice de mare anvergură desfășurate, ca promotor al tehnologiei de prelucrare prin electroeroziune a micro alezajelor, apoi al ingineriei integrate, Prof. univ. dr. ing. George Emilian DRĂGHICI a dobândit recunoaștere națională și internațională, exemplificată de-a lungul anilor prin următoarele: Membru în European Manufacturing Innovation Research Association cluster for leading excellence – EMIRAcle; European TRIZ Association – ETRIA și European Certification and Qualification Association – ECQA), membru în Asociația Universitară de Ingineria Fabricației – AUIF; Societatea Română de Mecatronică – SROMECA; Societatea Română de Inginerie Concurentă – SROCE; Asociația Română de tehnologii Neconvenționale – ARTN; Asociația Tehnologii Moderne în Ingineria Industrială – ModTech, membru în Consiliul Științific al Agenției Universitare a Francofoniei – AUF (2016-2019)
 • Ca recunoaștere a activității științifice i s-au conferit o serie de diplome: Diplomă de Excelență a Institutului  Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara în anii 1986, 1987, 1988 și 1989; Diploma de Excelență a Universității Politehnica București – 2012, Diploma de excelență a Asociației ModTech – 2012.
 • În cadrul UPT Profesorul George Emilian DRĂGHICI a pus bazele Centrului de Cercetări în Inginerie Integrată al cărui director este din anul 2000, de asemenea, dl. Profesor a fost secretar științific al catedrei TCM ( 1986-1989) și al facultății de Mecanică (1990-1992).

Tudor Alexandru ICLĂNZAN

Data decernării: 6.10.2016

 • Profesorul Tudor Alexandru ICLĂNZAN s-a născut la 22.04.1944, în localitatea Abrud, Județul Alba. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, Secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini, promoția 1967. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1976, iar din anul 1992 a devenit profesor universitar la Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • În anul 1992 obține titlul de conducător de doctorat având până în prezent 25 de teze de doctorat susținute și validate.
 • Activitatea de cercetare științifică de înaltă ținută academică este susținută de cele peste 112 lucrări științifice, 25 de brevete de invenție ( din acre 5 cu aplicare industrială în ciclu complet), 44 de contracte de cercetare și granturi, 5 cărți și 8 lucrări didactice.
 • Profesorul ICLĂNZAN  a contribuit la realizarea unui laborator de Tehnologii cu Ultrasunete în UPT (1975-1980), a proiectat și realizat în premieră națională mașina de prelucrat cu ultrasunete MPU-01 în 1976, a participat la proiectarea și realizarea a 8 mașini de finisat cu ultrasunete a filierelor de diamant și carburi metalice și a 3 mașini de prelucrat cu ultrasunete a pieselor din sticlă optică și safire artificiale.
 • Ca urmare a activității științifice de anvergură desfășurate cu precădere în domeniul tehnologiilor cu ultrasunete, Prof. univ. dr. ing. Tudor Alexandru ICLĂNZAN a dobândit recunoaștere internațională și națională fiind membru în: Societé Française d’Accoustique SFA, Comisia Națională de Acustică a Academiei Române, Editor al Revistei Academic Journal of Manufacturing Engineering (2003-2008), Președinte al Asociației Universitare de Ingineria Fabricației (2003-2008).
 • Dl. Tudor Alexandru ICLĂNZAN este Profesor Onorific al Universității Tehnice din Cluj-Napoca (2004), de asemenea, dl. Profesor a fost medaliat cu aur, argint și bronz la Saloanele de Invenții de la Bruxelles, Geneva și București.
 • Funcțiile de conducere cele mai relevante deținute de dl. Profesor Iclănzan în cadrul UPT sunt: Membru al Senatului (1992-2000, 2004-2008), Secretar Științific al Universității (1990-1992), Șef Catedră TCM (2000-2004, 2004-2008), Director al Centrului de Dezvoltare în Plasturgie (1996-…), Consilier Proprietate Industrială (2010 -…).

Ion DUMITRU

Data decernării: 15.09.2016

 • Profesorul Ion DUMITRU s-a născut la 30.01.1944, în localitatea Calafat, Județul Dolj. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică Agricolă, promoția 1966. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1987, iar din anul 1994 a devenit profesor universitar la Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • În anul 2000 obține titlul de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică având până în prezent 7 teze de doctorat susținute și validate.
 • Pe parcursul carierei didactice dl. Prof. univ. dr. ing. Ion DUMITRU a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline din domeniile: Rezistența materialelor, Optimizarea structurilor de rezistență, Mecanica Ruperii, Oboseala materialelor și a structurilor de rezistență etc. Activitatea didactică s-a concretizat în publicarea a 15 îndrumătoare de proiect și culegeri de probleme.
 • Dl. Prof. Ion DUMITRU a conceput și realizat singura bază materială din țară în domeniul oboselii materialelor la șocuri (Laboratorul de oboseală cu șocuri și ruperi dinamice).
 • Activitatea de cercetare științifică de înaltă ținută academică este susținută de cele peste 170 de lucrări științifice publicate, 8 monografii, 67 de contracte de cercetare cu diferite întreprinderi și institute din țară și 16 granturi de cercetare științifică.Dl. Prof. univ. dr. ing. Ion DUMITRU este autor a 2 brevete de invenție și a 16 inovații certificate.
 • În cadrul UPT a deținut mai multe funcții de conducere: Membru în Consiliul Profesoral al Facultății de Mecanică, Șef al Catedrei de Mecanică și Rezistența Materialelor, Secretar Științific al Catedrei de Rezistența Materialelor.

Traian FLEȘER

Data decernării: 15.09.2016

 • Profesorul Traian FLEȘER s-a născut la 12.12.1947, în localitatea Stremț, Județul Alba. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, Secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini, promoția 1970. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1981, iar din anul 1994 a devenit profesor universitar la Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • În perioada 1970-1991 a activat la ISIM Timișoara.
 • În anul 2004 obține titlul de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Industrială având până în prezent 4 teze de doctorat susținute și validate și alte în stagiu.
 • Pe parcursul carierei didactice Prof. univ. dr. ing. Traian FLEȘER a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline: Echipamente de proces, Mentenanța utilajelor tehnologice, Expertiza tehnică a sistemelor industriale, Ingineria și managementul calității etc.
 • Activitatea științifică este reflectată în cele 81 de granturi de cercetare naționale pe care le-a coordonat în calitate de director, participarea la 39 de proiecte de cercetare naționale și internaționale ca membru în echipă. Prof. dr. ing. Traian FLEȘER este autorul a 29 de cărți de specialitate, 273 de lucrări științifice, și 12 brevete de invenție.
 • Prof. dr. ing. Traian FLEȘER este membru în mai multe organizații profesionale: ASM-Internațional-SUA, AGIR, Corpul Experților Tehnici din România, Asociația de Sudură din România, Asociația Națională a Evaluatorilor și Societatea Română de Tehnologii Neconvenționale.
 • În cadrul UPT a deținut mai multe funcții de conducere: Șef Catedră TM ( 2004-2008), Secretar Științific al Catedrei TM (1996-2004).

Nicolae NEGUȚ

Data decernării: 15.09.2016

 • Profesorul Nicolae NEGUȚ s-a născut la 15.09.1941, în localitatea Drăgoiești, Județul Vâlcea. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, specializarea Material Rulant, promoția 1966. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1988, iar din anul 1994 a devenit profesor universitar la Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • Pe parcursul carierei didactice Prof. univ. dr. ing. Nicolae NEGUȚ a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline din domeniile: Calculul structurilor de rezistență ale materialului rulant de cale ferată și studii de fiabilitate ale unor mașini agregate; Studiul durabilității cablurilor și încercări de materiale; Studiul optimizării demarajului și circulației locomotivelor.
 • În activitatea de cercetare științifică Prof. univ. dr. ing. Nicolae NEGUȚ a publicat 85 de lucrări științifice, a participat la realizarea a 12 granturi de cercetare-dezvoltare și 50 de contracte de colaborare cu producția, 13 cărți, 6 culegeri de probleme și un îndrumător de laborator pentru 9 discipline.
 • Prof. univ. dr. ing. Nicolae NEGUȚ a participat la proiectarea și realizarea părții mecanice a unei mașini de încercat probe lungi de cablu, unicat în România și printre puținele de acest tip din lume.
 • Pentru activitatea profesională desfășurată a primit mai multe distincții: Șef de lucrări universitar Evidențiat – Ministerul Educației și Învățământului în 1984; Profesor Bologna – ANOSR în 2012 și Diplomă de Excelență pentru activitatea didactică, științifică și managerială în slujba Universității Politehnica Timișoara ­ Senatul UPT.
 • În anul 1995, Prof. Neguț a înființat oficial Asociația Sportivă – singura din centrul universitar, fiind și Președintele acestei Asociații. Cu ocazia aniversării a 95 de ani de la înființarea Politehnicii din Timișoara, dl. Profesor Neguț a lansat monografia istorică De la Societatea sportivă de ieri – 1920 la Asociația Sportivă de azi – 2015; 
 • Dl. Prof. univ. dr. ing. Nicolae NEGUȚ a fost timp de 16 ani la conducerea facultății de Mecanică: prodecan (1992-2000), decan (2000-2008), de asemenea, dl. Profesor face parte din membrii fondatori ai Fundației Politehnica.

Gheorghe CREȚU

Data decernării: 02.06.2016

 • Profesorul Gheorghe CREȚU s-a născut la 13.01.1936, în localitatea Ciclova Montană, județul Caraș-Severin. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, secția Construcții Hidrotehnice, promoția 1958. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1972, iar din anul 1980 a devenit profesor universitar la Facultatea de Construcții, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • În anul 1994 obține titlul de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă având până în prezent 20 teze de doctorat susținute și validate și alte 5 teze de doctorat în stagiu.
 • Pe parcursul carierei didactice dl. Prof. dr. ing. Gheorghe CREȚU a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline din domeniile Hidrologie, Gospodăririi Apelor și Protecției Mediului atât la UPT cât și la Universitățile din Nice-Franța, Budapesta. Londra, Iași și București. Dl. Profesor CREȚU a inițiat în tainele ingineriei peste 53 de generații de absolvenți.
 • În domeniul publicațiilor, activitatea domnului Prof. dr. ing. Gheorghe CREȚU este deosebită, atât prin numărul mare de publicații, cât și prin consistența acestora: 15 publicații, tratate și lucrări didactice, 30 de lucrări științifice publicate în Reviste indexate ISI cu factor de impact și 180 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate și în volumele unor manifestări științifice din țară și străinătate, 77 de contracte de cercetare proiectare. 
 • Domnul Profesor Crețu este membru în mai multe asociații profesionale: Asociația Generală a Inginerilor din România - AGIR, Asociația Oamenilor de Știință – AOS, Asociația Internațională de Științe Hidrologice – IAHS, Asociația Mondială de Conservare a Solului și a Apei – WASWC, Biroul de Cercetare și Avizare ABI-SUA, vicepreședinte în Comitetul Național Român pentru PHI-UNESCO, Asociația Europeană a Resurselor de Apă – EWRA din Atena, TECHWARE Bruxelles.
 • În anul 1982 primește din partea Ministerului Educației și Învățământului titlul de Profesor Universitar Evidențiat. 
 • Dl. Prof. dr. ing. Gheorghe CREȚU a fost prodecan al Facultății de Construcții (1986-1990), membru în Senatul UPT și în Consiliul Facultății de Construcții.

Ioan Adrian Niculaie
RETEZAN

Data decernării: 13.04.2016
 • Profesorul Ioan Adrian Niculaie RETEZAN s-a născut la 11.07.1944, în localitatea Deva, Județul Hunedoara. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, secția Construcții Hidrotehnice, promoția 1967. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1987, iar din anul 1994 a devenit profesor universitar la Facultatea de Construcții, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • Din anul 1997 obține titlul de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă având până în prezent 7 teze de doctorat susținute și validate și alte 4 teze de doctorat în stagiu.
 • Pe parcursul carierei didactice dl. Prof.dr.ing. Ioan Adrian Niculaie RETEZAN a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline din domeniile: Instalații pentru construcții, Hidraulică, Alimentări cu apă și canalizări etc. De asemenea, a participat la schimburi de experiență la Facultatea de Instalații din București și la universități din străinătate (LʼEcole Politechnique de Montreal, Universitatea Koshuth Lajos Debrecen, Universitatea Dalarna Borlange Suedia, Universitatea Tehnică a Moldovei).
 • În domeniul publicațiilor, activitatea domnului Prof.dr.ing. Ioan Adrian Niculaie RETEZAN este deosebită, atât prin numărul mare de publicații, cât și prin consistența acestora: 11 tratate și lucrări didactice, 175 de lucrări științifice, 6 brevete de invenție, 5 certificate de inovație, a fost editor la 25 de volume la conferințe și a participat la 72 de contracte de cercetare.
 • Domnul Profesor Retezan este membru în mai multe asociații profesionale: Preşedinte al Filialei Banat a Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România, Membru al Consiliului Director al AIIR, Membru al Academiei Central Europene de Ştiinţă şi Artă, Member of American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Eng. Etc.

Dan DUMITRESCU

Data decernării: 29.10.2015

 • Profesorul Constantin Dan DUMITRESCU s-a născut la 27.12.1946 în Timișoara, Județul Timiș. A urmat cursurile universitare la Universitatea Politehnica Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Mecanică, specializarea TCM, promoția 1969. Obține titlul de doctor inginer în anul 1985 sub conducerea Profesorului Gheorghe Savii.
 • Pe parcursul carierei didactice Profesorul Popa a desfășurat o activitate remarcabilă, dezvoltând 11 noi discipline care au acoperit un areal științific deosebit de larg, cum ar fi: Organizarea și conducerea întreprinderilor, Ingineria Sistemelor, Ergonomia și Proiectarea locului de muncă, Managementul Calității, Mentenanța Sistemelor etc.
 • Profesorul Dumitrescu a predat ca profesor titular sau cadru didactic asociat la mai multe universități: Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (1999-2004) – unde a contribuit și la dezvoltarea Facultății de Cibernetică, Universitatea Ecologică din Deva (1998-2003), Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca (2004-2008), Universitatea din Petroșani (2012-2013), Universitatea Creștină  „Dimitrie Cantemir” (2012-2014) și Universitatea din Szeged.
 • În domeniul cercetării a participat la implementarea  a 29 de contracte de cercetare științifică. Activitatea domnului profesor din domeniul științific este remarcabilă: 24 tratate științifice, 1 brevet de invenție, 2 inovații,  peste 280 de lucrări științifice.

Horia Liviu POPA

Data decernării: 29.10.2015

 • Profesorul Horia Liviu POPA s-a născut la 04.11.1940 în Timișoara, județul Timiș. A urmat cursurile universitare la Universitatea Politehnica Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Mecanică, specializarea TCM, promoția 1963. Obține titlul de doctor inginer în anul 1980 sub conducerea Profesorului Aurel Nanu.
 • Pe parcursul carierei didactice Profesorul Popa a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr de 22 de discipline noi la diferite secții de specializare din cadrul Facultăților de Mecanică, Management în Producție și Transporturi. De asemenea a colaborat cu Universitatea Tibiscus din Timișoara, Universitatea Creștină  „Dimitrie Cantemir”.
 • Profesorul Horia Popa  a inițiat și coordonat specializările: Ingineria Sistemelor de Producție – la Facultatea de Mecanică, Ingineria și Managementul Competitivității – la MPT.
 • Remarcabilă este colaborarea domnului Profesor Horia Popa cu universități de renume din țară și străinătate, dar și cum mediul de afaceri și inovare.
 • În paralel și cu strânsă legătură cu activitatea didactică-educativă, domnul Profesor Horia Popa a desfășurat o bogată activitate de cercetare științifică și inovare, pe plan național și internațional, fiind recunoscut ca expert în domeniul competitivității sustenabile.
 • În domeniul cercetării a participat la realizarea  a 82 de contracte de cercetare-dezvoltare-inovare. Activitatea domnului profesor din domeniul științific este remarcabilă: 32 tratate științifice, 4 brevete de invenție, peste 200 de lucrări științifice.
 • În cadrul UPT domnul Prof. dr. ing. Horia Liviu Popa a îndeplinit mai multe funcții: Director Tehnic la secția de Prototipuri și Microproducție a UPT (1982-1985), membru în Consiliile Profesorale ale Facultății de Mecanică  (1986-1992), Șeful Catedrei de management (1990-1992), membru în Consiliile Profesorale ale Facultății MPT, Director al Centrului de Cercetare în Inginerie Economică (2001-2010).

Virgil HAIDA

Data decernării: 19.03.2015

 

 • Profesorul Virgil HAIDA s-a născut la 13 noiembrie 1938, în localitatea Gurasada, județul Hunedoara. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Construcții, promoția 1963. Devine profesor universitar în anul 1992 și obține titlul de conducător de doctorat în anul 1995 în domeniul Ingineriei Civile. A inițiat în tainele ingineriei construcțiilor peste 40 de generații de studenți, unii dintre ei actuali membri ai Facultății de Construcții din cadrul UPT și a condus, finalizat și validat 12 teze de doctorat.
 • Pe parcursul carierei didactice, domnul Profesor Haida a desfășurat o activitate remarcabilă predând diferite din domeniul geologiei, geotehnicii, fundațiilor, tunelurilor și metropolitanelor, fundațiilor în condiții speciale și stabilității masivelor de pământ.
 • Activitatea științifică de cercetare avansată este susținută de cele 133 de lucrări științifice, 19 publicații didactice și peste 300 de contracte și protocoale de cercetare-dezvoltare ( 100 de contracte de cercetare științifică și peste 200 de contracte de proiectare, asistență tehnică și expertiză). Ministerul Educației și Învățământului i-a acordat domnului Profesor Haida Premiul I pentru cercetare științifică în domeniul construcțiilor pentru lucrarea Foraje geotehnice și puțuri hidrogeologice executate cu ajutorul mecanismelor vibratoare (1968). A fost inclus în Dicționarul specialiștilor din știința și tehnica românească Who’s who (1996), în monografia Personalități hunedorene (2002) și în cartea Seniorii, care cuprinde cadrele didactice de prestigiu ale Politehnicii din Timișoara.
 • În cadrul UPT domnul Profesor dr. ing. Virgil HAIDA a deținut o serie de funcții importante: membru în Senatul UPT și în Consiliul Facultății de Construcții.

Mircea Octavian POPOVICIU

Data decernării: 19.03.2015

 • Profesorul Mircea Popoviciu s-a născut la 2 decembrie 1931, în comuna Nădrag, județul Timiș. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Mecanică, Specializarea Mașini de Forță, promoția 1955. Obține titlul de doctor inginer în anul 1971 și devine profesor universitar în anul 1991.
 • Pe parcursul carierei didactice, domnul Profesor Popoviciu a desfășurat o activitate remarcabilă predând un număr de 12 discipline la diferite facultăți: Mecanică, Electrotehnică, Chimie, Construcții și Energetică: Pompe. Ventilatoare, Suflante, Turbine Hidraulice, Mecanica Fluidelor și Mașini Hidraulice, Tehnologia Fabricației Mașinilor Hidraulice etc. Pentru a veni în ajutorul studenților a elaborat 5 cursuri scrise și 2 îndrumătoare de lucrări. O largă circulație (peste 200 de citări) a avut manualul “Hidraulică și Mașini Hidraulice” elaborat de Viorica Anton, Mircea Popoviciu și Ioan Fitero și tipărit de editura Didactică și Pedagogică în 1979. În 1990 manualul a fost reeditat și în Republica Moldova. Succesul acestui manual s-a datorat atât modului de tratare a subiectelor cât și orientării spre rezolvarea problemelor ridicate de activitatea tehnică curentă.
 • În cercetarea științifică a abordat un număr mare de teme privind în special proiectarea, fabricarea și mentenanța mașinilor hidraulice. Rezultatele au fost publicate atât în reviste naționale (130 articole) cât și în unele din străinătate (40 articole). Activitatea de cercetare științifică avansată este susținută și de cele 23 de granturi de cercetare-dezvoltare naționale și 45 de contracte științifice încheiate cu întreprinderi din țară. Ca urmare a recunoașterii activității științifice a devenit membru titular în Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) și secretar științific al Filialei Timișoara a AOSR (2003-2005).
 • În cadrul UPT domnul Profesor dr. ing. Mircea Octavian POPOVICIU a deținut și onorat prin prestații notabile o serie de funcții importante: Șef al catedrei de mașini Hidraulice (1990-1997). Aproximativ în aceeași perioadă a fost membru în Senatul UPT și în Consiliul Facultății de Mecanică.

Mircea Ovidiu BĂRGLĂZAN

Data decernării: 19.03.2015

 • Profesorul Mircea Ovidiu Bărglăzan s-a născut la 10 Noiembrie 1939 în Municipiul Timișoara, Județul Timiș. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Mecanică, Specializarea Mașini Hidraulice și Pneumatice, promoția 1956. Obține titlul de doctor inginer în anul 1981, devine conducător de doctorat în anul 1990 și profesor universitar în 1992. În calitate de conducător de doctorat a condus, finalizat și validat 10 teze de doctorat, actualmente având încă o teză de doctorat în implementare.
 • Activitatea didactică remarcabilă este susținută de numeroasele cursuri predate, din care amintim: Mecanica Fluidelor, Măsurări hidraulice și pneumatice, Reglarea și automatizarea sistemelor hidraulice și Turbine și Transmisii Hidrodinamice. A publicat 8 cărți, 8 îndrumătoare de lucrări practice de laborator și 2 manuale de specialitate.
 • Activitatea științifică de cercetare avansată a domnului Profesor Bărglăzan este evidențiată prin cele aproape 300 de materiale științifice și tehnice elaborate (104 recenzii și  187 de articole științifice, din care 45 ca unic autor, 69 ca prim autor și la 73 de lucrări ca și colaborator. A făcut parte din colective care au câștigat 29 de contracte de cercetare din care la 16 a avut calitatea de director, a soluționat 70 de contracte de colaborare tehnico-științifică. A fost colaborator la institutul de Hidraulică Pneumatică București (2005-2010) și la Agenția Managerială pentru Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic Politehnica (2007-2009).
 • În cadrul UPT domnul Profesor dr. ing. Mircea Ovidiu BĂRGLĂZAN a deținut și onorat prin prestații notabile o serie de funcții importante: Membru în Senatul UPT (1991-1999) și în Consiliul Facultății de Mecanică (1991-2003), membru în Biroul Catedrei de Mașini Hidraulice (2004-2006).

Gheorghe POPA

Data decernării: 19.03.2015

 • Profesorul Gheorghe Popa s-a născut la 6 Aprilie 1935 în localitatea Gherman, județul Timiș. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Construcții, Specializarea Construcții și Instalații Hidrotehnice, promoția 1958. Obține titlul de doctor inginer în anul 1974 sub conducerea Academicianului Dan Mateescu, în anul 1990 devine profesor universitar, iar din 1992 este conducător de doctorat. În calitate de coordonator de doctorat a condus, finalizat și validat 8 teze de doctorat (din care 4 sunt Profesori la Universitățile din Timișoara, Craiova și Oradea).
 • Pe parcursul carierei didactice a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline, din care amintim: Construcții hidrotehnice, Hidrologie, Inginerie seismică, Construcții hidrotehnice subterane, Baraje și acumulări de apă, Construcții hidroedilitare, Rezistența materialelor, Inginerie sanitară și protecția mediului etc.
 • Domnul Profesor Gheorghe POPA este una dintre personalitățile recunoscute în țară și străinătate pentru activitatea de cercetare din domeniul hidrotehnicii și protecției mediului. Activitatea de cercetare avansată este susținută prin cele peste 82 de lucrări științifice, 12 volume de cărți, tratate și publicații didactice, 2 brevete de invenție, 4 inovații și 13 contracte de cercetare la care a fost director.
 • Activitatea de cercetare avansată a fost recunoscută prin obținerea diverselor premii: Titlul de Excelență al Universității Politehnica Timișoara, Titlul de Excelență al Universității Ovidiu din Constantă și al Universității Gheorghe Asachi din Iași.
 • În cadrul UPT domnul Profesor dr. ing. Gheorghe POPA a deținut și onorat prin prestații notabile o serie de funcții importante: Șef de catedră la Facultatea de Construcții (19990-1992) și Decan al Facultății de Hidrotehnică (1993-2000).

Ion MIREL

Data decernării: 19.03.2015

 • Profesorul Ion MIREL s-a născut la 3 Iulie 1939 în Comuna Cornu, Județul Prahova. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Construcții, specializarea Construcții Hidrotehnice, promoția 1961. Obține titlul de doctor inginer în anul 1974 și devine profesor universitar în 1990, în prezent fiind Profesor consultant în cadrul Facultății de Construcții. În calitate de conducător de doctoral a condus, finalizat și validat 15 teze de doctorat, în prezent având alte 3 teze de doctorat în coordonare.
 • Pe parcursul carierei didactice, domnul Profesor Ion Mirel a desfășurat o activitate remarcabilă, predând circa 30 de discipline atât la Facultatea de Construcții din cadrul UPT, cât și la Universitățile din Viena și Graz din Austria: Hidraulica construcțiilor hidroedilitare, Optimizarea sistemelor hidroedilitare, Exploatarea sistemelor hidroedilitare, Procedee speciale de epurare, Surse nepoluante de energie, Protecția mediului, Tratarea apelor geotermale, Colectarea, transportul și și neutralizarea deșeurilor menajere etc.
 • În paralel cu activitatea didactică, domnul Profesor Mirel a desfășurat o intensă activitate de cercetare avansată susținută de cele peste 274 de lucrări științifice, 22 de lucrări cotate ISI, 22 de publicații, tratate și lucrări didactice, 7 brevete de invenție, 2 inovații și sutele de contracte de cercetare-dezvoltare.
 • În cadrul UPT domnul Profesor dr. ing. Ion MIREL a deținut și onorat prin prestații notabile o serie de funcții importante: Șeful serviciului de școlarizare a studenților străini (1975-1985), Prodecan al Facultății de Construcții (1986-1990), membru în Senatul UPT (1970-1989) și în Consiliul facultății de Construcții (1970-1990).

Teodor Eugen MAN

Data decernării: 19.03.2015

 • Profesorul Teodor Eugen MAN s-a născut la 15 iulie 1949 în localitatea Finiș, Județul Bihor. A urmat cursurile universitare ale Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Construcții, specializarea Hidrotehnică Agricolă, promoția 1972. Devine doctor inginer în anul 1983 și profesor universitar în anul 1993, în prezent fiind profesor consultant și conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale UPT. În calitate de conducător de doctorat a condus, finalizat și validat 10 teze de doctorat, având alte 9 teze de doctorat în desfășurare.
 • Pe parcursul carierei didactice a elaborat un număr de 23 de volume de material didactic și a introdus o serie de noi discipline în planul de învățământ, corelate cu standarde interne și internaționale: Dezvoltare rurală, Dezvoltare rurală și urbană, Dezvoltare rurală durabilă, Dezvoltare durabilă, Irigații și drenaje, Exploatarea sistemelor IF, Hidroameliorații, Metode de reabilitare, modernizare și retehnologizare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare, Eficientizarea amenajărilor de desecare-drenaj, Protecția mediului în sisteme logistice.
 • În paralel cu activitatea didactică, Profesorul Man a desfășurat o intensă activitate de cercetare avansată subliniată prin cele 257 de lucrări științifice, 3 brevete de invenție, 8 inovații, 116 contracte de cercetare-dezvoltare, din care la peste 70 a fost director de contract. Prof. dr. ing. Teodor Man este membru în prestigioase asociații profesionale din țară și străinătate, a fost profesor invitat la Universitatea Artois, IUT Bethune din Franța.
 • În cadrul UPT domnul Profesor. dr. ing. Teodor Eugen MAN a deținut și onorat prin prestații notabile o serie de funcții importante: Prorector (1996-2000), Membru al Senatului (1996-2000, 2000-2001), Decan al facultății de Hidrotehnică (2008-2011), Director Departament Hidrotehnică (2011-2012), Prodecan Facultatea de Construcții (2012-2014), Director Centru de Cercetare în Hidrotehnică și Protecția mediului (2009-prezent).

Michael ION

Data decernării: 19.03.2015

 • Profesorul Michael ION  s-a născut la 16 Martie 1943 în Viena, Austria. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Construcții, Specializarea Construcții Hidrotehnice, promoția 1967. Obține titlul de doctor inginer în anul 1989 sub conducerea Academicianului Ioan Anton, în cadrul Facultății de Mecanică și devine profesor universitar în anul 1993.
 • Pe parcursul carierei didactice, domnul profesor Michael ION a desfășurat o activitate remarcabilă, predând numeroase discipline, printre care amintim: Construcții Hidrotehnice, Hidrologie, Calculul structurilor hidrotehnice prin metoda elementelor finite, metode moderne de calcul aplicate în hidrotehnică etc.
 • Activitatea științifică este susținută de cele peste 55 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, volume ale unor conferințe și congrese naționale și internaționale, 9 volume de cărți și lucrări de sinteză, cursuri universitare, culegeri de probleme și îndrumătoare de laborator, 109 contracte de cercetare-dezvoltare în domeniul construcțiilor hidrotehnice și 1 brevet de invenție.
 • Domnul Profesor Michael ION este membru în mai multe asociații profesionale naționale și internaționale și Expert pentru evaluarea stării de siguranță în exploatarea barajelor, digurilor și cuvetelor lacurilor de acumulare încadrate în categoria A și B.
 • În cadrul UPT domnul Prof. dr. ing. Michael ION a deținut o serie de funcții importante: Secretar științific al Facultății de Construcții (1990), Prodecan al Facultății de Hidrotehnică (1990-1992), Șef de Catedră, Construcții Hidrotehnice (1996-2000), Decan al Facultății de Hidrotehnică (2000-2008).

Ioan DAVID

Data decernării: 19.03.2015

 • Profesorul Ioan DAVID s-a născut la 8 septembrie 1940 în localitatea Culpiu, județul Mureș. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, Facultatea de Construcții, Specializarea Construcții și Instalații hidrotehnice (obținând titlul de inginer diplomat în 1963) și la Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Matematică (obținând titlul de matematician diplomat în 1972). Obține titlul de doctor inginer în 1974 la Institutul Politehnic din Timișoara, își susține teza de abilitare la Technische Universität Darmstadt în Germania în 1977, devine profesor universitar și este reconfirmat ca și conducător de doctorat în anul 1990. Din anul 2010 este Profesor Consultant și conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale din UPT, având conduse, finalizate și validate 25 de teze de doctorat din domeniul Inginerie Civilă.
 • Pe parcursul carierei didactice, domnul Profesor David a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline: Hidraulică, Hidraulică și Amenajări Hidrotehnice. Hidraulică subterană, Modelarea matematică în hidrotehnică.
 • Activitatea științifică este susținută de cele peste 200 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, susținute la conferințe naționale și internaționale, 15 volume de cărți și lucrări de sinteză, cursuri universitare, culegeri de probleme și îndrumătoare de laborator, 3 brevete de invenție și peste 80 de contracte de cercetare-dezvoltare.
 • Domnul Profesor Ioan David este din 1999 Profesor Onorific al Universității Tehnice din Darmstadt, Germania, iar din 2006 este profesor invitat la Technische Hochschule Mittelhessen, Germania. De asemenea, Profesorul David este referent științific pentru revista Advances in Water Resources – Elsevier Journals (ISI) și pentru Editura Digital Data Cluj și este membru în diverse asociații profesionale din țară și străinătate.
 • În cadrul UPT domnul Prof. dr. ing. Ioan David a deținut și onorat prin prestații notabile o serie de funcții de conducere: Decan al Facultății de Hidrotehnică (1990-1994), secretar științific al Senatului UPT (1989), Redactor Șef al Buletinului Științific al UPT, Transactions of Hidrotehnics. 

Marin MARIN

Data decernării: 12.02.2015

 • Profesorul Marin MARIN s-a născut la 17 Iulie 1947, în comuna Lungești, Județul Vâlcea. Este absolvent al Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, Facultatea de Construcții, secția Construcții Civile, Industriale și Agricole, promoția 1971. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1984, iar din anul 1992 a devenit profesor universitar la Facultatea de Construcții, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • Din anul 2000 obține titlul de conducător de doctorat, având până în prezent 11 teze de doctorat susținute și validate.
 • Pe parcursul carierei didactice dl. Prof. dr. ing. Marin Marin  a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr de cinci discipline diferite din domeniile geotehnică, fundații, calculul structurilor pe mediu elastic, amenajarea teritoriului și urbanism.
 • Activitatea de cercetare științifică este validată de 10 cărți și cursuri universitare publicate, 140 de lucrări științifice publicate în fluxul național și internațional, 13 brevete de invenție, 30 de contracte de cercetare. Prof. Marin este membru în diverse organizații profesionale și științifice: Vicepreședinte Societatea Română de Geotehnică și Fundații, membru în Societatea Internațională de Geotehnică și Fundații, Asociația Inginerilor Constructori și Proiectanți Structuri, AGIR, Asociația Oamenilor e Știință din România și membru în diverse comitete editoriale ale unor reviste naționale/internaționale.
 • Activitățile manageriale în procesul de învățământ au constat în: Director INCERC filiala Timișoara, Director Centru de Cercetare Infrastructuri pentru Construcții și Transporturi, șeful colectivului de Geotehnică și Fundații din cadrul Departamentului CCTFC, membru în Biroul Departamentului, membru în Consiliul Facultății de Construcții.Aurel Carol NANU
Data decernării: 20.11.2014

 • Profesorul Aurel Carol NANU s-a născut la 23 mai 1921, în localitatea Turda, județul Cluj-Napoca. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic din Timișoara, Facultatea de Electromecanică (1939 – 1944) și la Facultatea de Matematică a Universității din Cluj, refugiată la Timișoara (1940 – 1944). I se conferă titlul de doctor inginer în anul 1962, și pe cel de doctor docent în științe tehnice în anul 1970.
 • În învățământul superior a început să lucreze ca asistent, la disciplinele de Matematici și Bazele Electrotehnicii (1946 – 1948) și ca șef de lucrări, la disciplinele Tehnologia Materialelor și Materiale Electrotehnice (1948 – 1950). În 1950 este avansat la gradul de conferențiar, predând disciplinele de Tehnologia Materialelor și Materiale Electrotehnice, la Facultatea de Electrotehnică din Institutul Politehnic Timișoara (1950 – 1962).  În perioada 1960 – 1985 a fost șeful Catedrei de Tehnologie Mecanică, de la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic din Timișoara. Din1962 profesor universitar, la disciplina Tehnologia Materialelor, Facultatea de Mecanică, unde a funcționat până în 1993, anul pensionării. Din 1993 - prezent funcționează ca Profesor Consultant la Politehnica din Timișoara, Facultatea de Mecanică, Catedra de Tehnologie Mecanică.
 • Este conducător de doctorat, 72 de ingineri obținând titlul de doctor-inginer sub conducerea sa științifică
 • Rezultatele cercetării științifice sunt concretizate în articolele științifice publicate atât în țară cat și străinătate, 262 lucrări științifice. Este autorul a 24 cursuri universitare și tratate, are înregistrate la OSIM 10 invenții şi are aplicate 64 de noi tehnologii.
 • A înființat Asociația Română pentru Tehnologii Neconvenționale, al cărei președinte este și în prezent. Asociația lucrează cu 12 filiale în toată România, în centrele universitare mai importante. S-au organizat 13 conferințe științifice internaționale și se editează o revistă de specialitate periodică, "Tehnologii Neconvenționale".
 • Prof. dr. ing. Aurel Carol Nanu a obținut numeroase distincții, dintre care amintim: președinte al Comisiei de Tehnologii Neconvenționale a Academiei Române. Este distins cu ordine și medalii la nivel guvernamental. Este membru al mai multor organizații științifice internaționale (SUA, Franța, Slovacia).
 • I s-a decernat titlul onorific de  Doctor Honoris Causa la 5 universități din țară (Sibiu, Cluj, Timișoara, Craiova, Iași).
 • Ca funcții administrative, a fost prodecan la Facultatea de Electrotehnică (1955 – 1960), Prorector la Institutul Politehnic Timișoara (1965 – 1967) și rector al Universității „Tibiscus” din Timișoara (1993 – 1999).

 

Mihai JĂDĂNEANȚ
Data decernării: 20.11.2014

 • Profesorul  Mihai JĂDĂNEANȚ s-a născut la 10 Septembrie 1943. Este absolvent al Institutului Politehnic, Facultatea de Mecanică, promoția 1965. Obține titlul de doctor inginer în 1968 și pe cel de profesor universita,r în cadrul Facultății de Mecanică, în 1996. Din 2008 este Profesor Consultant.
 • Profesorul Jădăneanț a fost titular al unui număr de 7 discipline susținute în cadrul Catedrei Termotehnică și Mașini Tehnice/ Departamentul Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi.
 • În calitate de conducător de doctorat (din 2000) în domeniul Inginerie Industrială, a condus, finalizat și validat 8 teze de doctorat.
 • Profesorul Jădăneanț a contribui la înființarea specializării Autovehicule Rutiere-licență și Energologia Mașinilor Termice-Master.

Ivan MARIN
Data decernării: 26.06.2014

 

 • Profesorul  Ivan MARIN s-a născut la 4 August 1937, în localitatea Dobrosloveni, județul Olt. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Construcții, promoția 1959, i se conferă titlul de doctor inginer în 1971 și pe cel de profesor universitar în 1981 la Facultatea de Construcții din cadrul Institutului Politehnic Timișoara.
 • Activitatea didactică remarcabilă este susținută de cele nouă discipline diferite din domeniul Construcțiilor și  Reabilitării construcțiilor la care a fost titular și a predat atât în română cât și engleză. Profesorul Ivan Marin a inițiat în tainele ingineriei peste 50 de generații de absolvenți.
 • Rezultatele cercetării științifice însumează 25 de tratate, cărți și cursuri, 181 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate internaționale sau autohtone. Prof. Ivan Marin este redactor șef la revista Journal pf Applied Engineering Science din 2010 și membru în colegiul de redacție la Revista Structural Engineer a IABSE, de asemenea este membru în diferite organizații profesionale din țară:  AGIR, AICPS, CNCSIS, SIAC, APCOR, iar pe plan internațional este membru IABSE din 1990.
 • Profesorul dr. ing. Ivan Marin a  fost Cercetător onorific al Centrului de Cercetări Fundamentale și Avansate de Construcții Metalice și Sudură din cadrul Filialei Timișoara a Academiei Române.
 • Pe plan administrativ, Profesorul Ivan Marin a deținut o serie de funcții remarcabile în cadrul Politehnicii din Timișoara: Prodecan al facultății de Construcții (1977-1981), Secretar Științific al Senatului UPT ( 1981-1983), prorector al UPT (1983-1984), decan al Facultății de Construcții ( 1984-1990) și director al Departamentului CMMC ( 1992-2004).                 

Constantin ȘORA
Data decernării: 15.05.2014

 • Profesorul Constantin ȘORA s-a născut la 7 iunie 1924, în localitatea Feneriș, județul Bihor. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Electromecanică, promoția 1947, în 1961 a devenit doctor inginer, iar în 1974 - doctor docent. A fost profesor universitar la disciplina Bazele electrotehnicii (1964 - 1994).
 • În calitate de conducător de doctorat a condus și validat 37 de teze de doctorat.
 • Rezultatele cercetării științifice sunt validate de cele cinci cărți de specialitate în domeniul electric, iar volumul Le quadripole electrique a aparut la Editura Masson din Paris. Totodata, de cele circa 120 de articole și comunicări în reviste de profil din țară și străinătate.
 • Profesorul Constantin Șora a obținut Ordinul Meritul Științific (în 1970) și Premiul I al Ministerului Învățământului (în 1970) pentru activitatea științifică-tehnică. Profesorul Constantin Șora este membru al Academiei de Științe Tehnice din România – ASTR, membru al Asociației Generale a Inginerilor din România – AGIR.
 • Profesorul Constantin Șora este membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din Romania (ASTR) - Secția Electrotehnică și Energetică (din 2004).
 • În cadrul administrației Politehnicii din Timișoara a deținut o serie de funcții: Șeful Catedrei de Electrotehnică a Facultății de Electrotehnică (1964 - 1994), redactor responsabil al Buletinului Științific - Seria Electrotehnică a UPT, Secretar științific al Senatului UPT (1963 – 1972). 

 

Corneliu Constantin RĂDULESCU
Data decernării: 15.05.2014

 • Profesorul Corneliu Constantin RĂDULESCU s-a născut pe 16 ianuarie 1946. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Mecanică, Specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, promoția 1972, doctor inginer specializarea Robotică obținut în 1987, profesor universitar din 1996.
 • În cei 32 de ani de activitate Profesorul Rădulescu a fost titular la 11 discipline, susținute în cadrul Departamentului Mecatronică: Elemente Constructive de Mecanică Fină și Robotică ( două din cursuri fiind predate în limba germană). În domeniul disciplinelor susținute, Profesorul Rădulescu a publicat 25 de tratate, monografii, cărți de specialitate, îndrumătoare de laborator sau proiect publicate la edituri recunoscute CNCSIS. Rezultatele științifice deosebite sunt validate de cele 133 de lucrări științifice publicate în reviste internaționale sau naționale. Prof. Rădulescu a contribuit la înființarea specializărilor: Roboți Industriali- Licență, Sisteme Robotice cu Inteligență Artificială – Master. A condus sau participat la buna derulare a 53 de contracte de cercetare științifică.
 • Profesorul Rădulescu a făcut parte din mai multe comisii și comitete: Expert evaluator CNCSIS în domeniile Robotică și Organe de mașini (1998-2008), Expert Evaluator ANCS în domeniile Robotică și Organe de Mașini (2006-2009), a fost membru în comitetul de organizare și redactare a volumelor mai multor conferințe de specialitate (Robotică), a fost referent la mai multe Conferințe Internaționale. Prof. Corneliu-Constantin Rădulescu este membru/a fost membru în mai multe asociații profesionale: Societatea Română de Robotică (SRR – membru fondator 1990), Asociația Generală a Inginerilor din România –AGIR, Asociația de Mecanică Fină și Optică (AMFOR), Asociația Română de Teoria Mașinilor și Mecanismelor (ARoTMM), Verein Deutscher Ingenieur (VDI), Asociația Română de Transmisii Mecanice (ROAMT), Societatea Română de Mecatronică (SROMECA).
 • Recunoașterea profesională a Profesorului Corneliu-Constantin Rădulescu a fost răsplătită prin numeroase premii și distincții: Premiul Traian Vuia al Academiei Române pe anul 1982, Medalia de Aur la Târgul International de la București – TIN 1988.

 

 

Ioan NICOARĂ
Data decernării: 15.05.2014

 • Profesorul Ioan NICOARĂ s-a născut la 3 Aprilie 1944, în localitatea Băbășești, județul Satu-Mare. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Mecanică, promoția 1966. I s-a decernat titlul de doctor inginer în 1981, iar din 1992 până în 2009 este profesor în cadrul Facultății de Mecanică. În perioada 2009-2012 a fost profesor consultant în cadrul UPT.
 • Din 1996 a obținut titlul de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică, coordonând astfel 20 de teze de doctorat validate.
 •  Profesorul Nicoară a fost titular la următoarele disciplinele: aparate optice; fiabilitate și terotehnică; elemente constructive de mecanică fină; aparatură opto-electronică; dispozitive și tehnologii pentru sisteme optice laser; didactica specialității; domenii profesionale; controlul calității; sinteza optimală, dinamică și încercarea sistemelor mecanice mobile; management strategic; managementul resurselor umane. Rezultatele științifice deosebite sunt validate de cele 34 de cărți și manuale publicate și edituri recunoscute CNCSIS, de cele 168 de lucrări publicate în reviste internaționale și autohtone. De asemenea Prof. Nicoară este coautor la 10 brevete de invenție certificate. A condus sau colaborat la derularea activității a 41 de contracte de cercetare științifică.
 • Profesorul Nicoară a fost membru în Comisia pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (specializarea Inginerie Mecanică), The International Society for Optical Engineering-SPIE; International Federation for Theory of Mechanisms and Machines-IFToMM; Asociația. Română de Mecanică Fină și Optică; Asociația Română de Transmisii Mecanice; Societatea Română de Metrologie; Asociația Română de Teoria Mecanismelor şi Maşinilor-ARoTMM; Societatea Română de Optoelectronică;

 

Lucian MĂDĂRAS
Data decernării: 15.05.2014

 • Profesorul Lucian MĂDĂRAS s-a născut la 21 august 1941, în localitatea Terebești, județul Maramureș. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Mecanică Agricolă, promoția 1964, în 1977 obține titlul de doctor inginer la Institutul de Fizică și Tehnologia Materialelor București, din 1965 este cadru didactic la Facultatea de Mecanică, devenind profesor universitar în anul 1992.
 • Din 1990 a primit și conducere de doctorat, astfel încât 14 ingineri au obținut titlul științific de Doctor inginer sub conducerea sa.
 • Direcțiile principale de cercetare au fost în următoarele domenii: Organe de mașini, Roboți industriali, Transmisii mecanice, Proiectarea asistată de calculator. A desfășurat o bogată activitate științifică materializată în 22 de monografii/manuale, peste 100 de lucrări științifice, și un număr de 46 de contracte de cercetare.
 • În perioada 01.01.1988 - 17.12.1989 a îndeplinit funcția de director tehnic al Secției de Prototipuri și Microproducție a Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara.
 • Este membru fondator la următoarele asociații profesionale: - Asociația Specialiștilor în Organe de Mașini - Asociația Română de Tribologie - Asociația Română de Roboți. În perioada 2000-2004 a fost membru în colegiul de redacție a Buletinului Științific al Universității Politehnica Timișoara, Seria Mecanică.
 • Domnul prof. dr. ing. Lucian Mădăras deține mai multe premii, medalii și distincții: în anul 1982 este distins cu premiul „Traian Vuia” al Academiei Romane, American Medal of Honor 2001 – American Biographical Institute, iar în 2004 primește titlul de „Profesor Onorific” al Facultății de Construcții de Mașini a Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Tiberiu Dimitrie BABEU
Data decernării: 15.05.2014

 • Profesorul Tiberiu Dimitrie BABEU s-a născut la 26 octombrie 1935,  în Municipiul Timișoara, județul Timiș. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Mecanică, promoția 1958, devine doctor inginer în anul 1973, iar prin concurs, din anul 1962, devine cadru didactic universitar pe post și titular la Politehnica din Timișoara, Catedra de Rezistenta Materialelor, parcurgând toate treptele universitare culminând cu profesor din 1990 si până în anul 2001 când, după pensionare, devine Profesor Consultant.
 • Din 1990, profesorul Babeu este conducător de doctorat în domeniul Ingineriei Mecanice. De atunci și până în prezent, circa 40 de doctori ingineri, la ora actuala reputați specialiști recunoscuți pe plan național si mondial, au fost îndrumați de domnia sa. 
 • De-a lungul celor aproape 40 de ani de activitate didactică universitară neîntreruptă a expus cursuri de pregătire fundamentală ca: Rezistența materialelor; Mecanica și rezistenta materialelor; Teoria elasticității și rezistența materialelor; Mijloace de încercări experimentale; Cercetare experimentală și expertizare, pregătind peste 70 de serii de absolvenți. Profesorul Babeu a publicat mai multe cărți si monografii de specialitate. În țară și străinătate a publicat peste 300 de lucrări.
 • În paralel cu activitatea didactică, a desfășurat o bogată activitate de cercetare științifică propriu-zisă, fiind participant la multe contracte/granturi/lucrări de cercetare și, în calitate de director de proiect, fiind câștigător al mai multor granturi. În colaborare, obține două brevete de invenție și 14 certificate de inovator.
 • Datorită meritelor sale științifice, profesionale și didactice, este ales șef al Catedrei de Rezistența Materialelor din Politehnică (1991 – 2000). A fost director tehnic al SPMME din cadrul Politehnicii  Timișoara.
 • Profesorul Babeu face parte din multe societăți/asociații profesionale și științifice: membru corespondent al OIPEEC (Organisation International Pour l’Etude de l’Endurance des Cables) Paris, Franta 1975; membru ARTENS (Asociația Română de Tensometrie) – 1976, președinte teritorial al ARTENS (1991);  președinte al Comisiei RMEP – Rezistența Materialelor, Elasticitate și Plasticitate (1996) – în cadrul Academiei Române, Filiala Timișoara,  președinte al Sucursalei AGIR Timiș, membru în Adunarea Generală și Consiliul Director al AGIR ;  membru fondator și titular al ASTR – Academia de Științe Tehnice din Romania; președintele Societății de Rezistența materialelor din cadrul AGIR – SRM-AGIR; redactor responsabil la Buletinul Științific al ASTR (1999); membru titular al AOSR – Academia Oamenilor de Știință din Romania (2000);  membru al AEXEA – AGIR – Societatea Experților și Consultanților (expert AEXEA/AGIR); membru al ECEC – Work Group, Viena – Austria (2002); membru al corporației publice a Academiei Ungare de Știinte (Magyar Tudomanyos Akademia), Budapesta (2003).
 • A fost inclus in Enciclopedia Who’s Who in Romania, Bucuresti, 2002 (pag. 31), care prezinta 4140 de biografii ale celor care s-au remarcat în domenii importante de activitate (cultură, știință, politica, economie, mass-media).
 • Drept răsplata pentru munca neobosită desfășurată, pentru valoarea acesteia, profesorul Babeu a primit multe premii și distincții:  premiul Aurel Vlaicu al Academiei Române (1994); premiul de excelență al SRM – AGIR (1998, 2005);  Diplomă de Excelență a Universității Eftimie Murgu din Reșița (2001, 2006);  Om al Anului 2004.

 

Voicu SAFTA
Data decernării: 15.05.2014

 • Profesorul Voicu SAFTA s-a născut la 06 Aprilie 1933, în județul Cluj. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Mecanică, promoția 1957, i s-a conferit titlul de doctor inginer în 1970, iar din 1980 până în anul 2003 este profesor titular în cadrul Facultății de Mecanică.
 • Din 1990 devine conducător de doctorat, finalizând cu succes 12 teze de doctorat și având alți 8 doctoranzi în stagiu.
 • De-a lungul carierei didactice și de cercetare Profesorul Voicu Safta a deținut o serie de funcții importante: șef de catedră 1980-2000; șef de laborator Centrul de cercetări tehnice, Filiala Timișoara, a Academiei Române 1997-2004, consilier științific ISIM Timișoara din 2006.
 • Domenii de competență: defectoscopie, rezistență și încercări de materiale, mecanica ruperii. Rezultatele din activitatea didactică și de cercetare însumează 200 lucrări științifice publicate dintre care 40 în reviste și edituri din străinătate (Pergamon, Elsevier, VDEh-Verlag etc.) și 25 în reviste ale Academiei Române, 75 rapoarte și memorii de cercetare, 12 tratate, cărți monografii ca: „Defectoscopie nedistructivă industrială”, Ed. Sudura, Timișoara, 2001; „Încercări tehnologice și de rezistență ale îmbinărilor sudate sau lipite”, Ed. Sudura, Timișoara, 2006; „Controlul îmbinărilor și produselor sudate”, 2 volume, Ed. Facla, 1986.
 • Profesorul Voicu Safta este membru al Academiei Europene de Științe și Arte din 2004; al Asociației de Sudură, România (vicepreședinte, 1994-2000), Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România.
 • Profesorul Safta este Profesor onorific al Universității Transilvania Brașov. 
 • De-a lungul timpului a primit numeroase premii și distincții: Premiul „A. Vlaicu” al Academiei Române, 1986; Premiile I, II al MICM, 1975; Premiul III al MEC, 1964; „Ordinul Muncii”, cls. a III-a, 1975; Medalia „Corneliu Mikloşi”, 1999. Who s Who in the World Ed. 24, 2007, p. 2212.

 

Dumitru BECHERESCU
Data decernării: 15.05.2014

 • Profesorul Dumitru BECHERESCU  s-a născut la 27 Octombrie 1929 în Municipiul Craiova, județul Dolj. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială, promoția 1952, doctor inginer din anul 1961, din anul 1972 a fost  Profesor Universitar în cadrul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din Timișoara, iar din 1997 este Profesor Consultant.
 • Începând cu anul 1971, domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu conduce activitatea de doctorat în domeniul Știința și Ingineria Materialelor, coordonând cu multă competență şi exigență pregătirea unui număr de 27 de doctoranzi atât din învățământ cât și din industria de profil din țară.
 • Calitățile didactice remarcabile dublate de o ținută științifică elevată fac din profesorul Dumitru Becherescu una dintre personalitățile de referință pentru învățământul românesc în general și pentru industria materialelor oxhidrice în special. În decursul celor aproape 60 de ani de activitate desfășurată în cadrul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din Timișoara, domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu a elaborat peste 160 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate, un număr de 18 brevete de invenție, precum și un număr de 10 tratate, manuale și cursuri universitare tipărite în edituri de prestigiu, care însumează peste 4500 pagini.
 • Pentru activitatea desfășurată în domeniul învățământului și cercetării, în anul 2000, domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu a fost inclus în „Dicționarul Specialiștilor în Știința şi Tehnica Românească” iar în anul 2002  a fost inclus în Ediția PRINCEPS a „Who’s who în România”. De asemenea domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu a fost nominalizat în publicații pentru diverse personalități: Who’s Who, ABI şi IBC. Ca o recunoaștere a competențelor și profesionalismului său, în anul 2006 domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu a fost ales Membru de Onoare al Academiei de Științe Tehnice din România.
 • Pe lângă excelentele calități de cadru didactic și cercetător, cu o putere de muncă deosebită, profesorul Dumitru Becherescu s-a remarcat ca un foarte bun organizator, ocupând în perioada 1963-1974 funcția de șef al catedrei SIMO, în perioada 1976-1984 decan al Facultății de Chimie Industrială, iar în perioada 1984-1989 fiind prorector al Universității Politehnica Timișoara.

 

Delia Maria PERJU
Data decernării: 15.05.2014

 • Doamna profesor Delia Maria PERJU s-a născut la 09 septembrie 1940, în județul Hunedoara. Este absolventă a Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială, specializarea Materiale de Construcții, promoția 1962, și-a susținut teza de doctorat în anul 1977, la Institutul Politehnic ,,Gheorghe Asachi” din Iași, obținând titlul de doctor inginer în specialitatea Automatizarea proceselor chimice.
 • Din data de 01.09.1962 până în prezent funcționează în cadrul facultății absolvite, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din Timișoara, Departamentul CAICON ca și cadru didactic, ocupând prin concurs toate funcțiile didactice culminând cu profesor (1993-prezent) la disciplinele: ,,Automatizarea proceselor chimice”, ,,Optimizarea proceselor chimice”, ,,Modelarea și simularea proceselor”, ,,Analiza de sensibilitate a sistemelor”, ,,Teoria sistemelor”, etc.
 • Din anul 1994 Doamna Profesor Perju este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Chimică având 21 teze susținute și validate de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
 • Activitatea de cercetare este reflectată în publicații după cum urmează: 20 manuale, cursuri, monografii, 197 lucrări științifice în reviste de specialitate din țară, străinătate sau în volumele unor manifestări științifice naționale și internaționale, 66 de contracte și granturi de cercetare, 20 brevete de invenție și inovație și 2 produse omologate fabricate în serie.
 • Doamna Profesor Delia Perju este membru al mai multor organizații profesional științifice: Societatea de Chimie din România, Societatea de Inginerie Chimică din România, Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR).
 • În cadrul activităților administrative a ocupat următoarele funcții de conducere: prodecan (1992-1995), șef catedră (1996-2000), decan (2000-2004), membru în Consiliul Facultății şi Senatul Universității Politehnica din Timișoara (1990-2011).