Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admitere iulie 2023 - Învățămant la distanță/Frecvență redusă

 
 

 

Înscrie-te ONLINE

INSTRUCȚIUNI - VIDEO

 

  • Pentru cetățenii din state non UE (detalii)

 

Lista programelor de studii pentru care se oferă învățământ la distanță (ID) sau învățământ cu frecvență redusă (IFR) (detalii)

 

ingineri - 4 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale -50 de locuri

>>> vezi detalii despre specializarea Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații

informaticieni - 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare - 120 de locuri

>>> vezi detalii despre specializarea Informatică

licență - 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Științe ale Comunicării - 75 de locuri

>>> vezi detalii despre specializarea Comunicare și Relații Publice

licență - ingineri - 4 ani de studiu, învățământ cu frecvență redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică - 60 de locuri

>>> vezi detalii despre specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini

 


 

Valabil pentru facultățile (domeniile) la care admiterea se face prin concurs de dosare:
 

Activitate Mod derulare

Perioadă

Preînscriere candidați: Online prin Enroll: https://admitere.upt.ro

01.06.2023 – 04.07.2023 până la ora 14:00

Înscriere candidați:

Online prin Enroll: https://admitere.upt.ro

sau

Fizic la facultate


sau


Fizic în centrele zonale de admitere

05.07.2023 – 22.07.2023 până la ora 12:00

05.07.2023 – 22.07.2023
până la ora 16:00
astfel
05-07.07.2023,     09:00 – 16:00
08.07.2023,          09:00 – 10:00

10-14.07.2023,     09:00 – 16:00
15.07.2023,          09:00 – 10:00
17-21.07.2023,     09:00 – 16:00
22.07.2023,          09:00 – 10:00
 
11.07.2023 – 13.07.2023, orele 9:00 – 16.00
18.07.2023 – 20.07.2023, orele 9:00 – 16.00

21.07.2023, orele 9:00 – 14.00

Concurs de dosare - 22.07.2023
Afișare rezultate concurs: Fizic și Online prin Enroll 22.07.2023, ora 20:00
Confirmări Runda I:

Fizic la facultate
sau
Fizic în centrele zonale de admitere
sau
Online prin Enroll

24.07.2023 – 25.07.2023, 9:00 – 16:00

24.07.2023 – 25.07.2023, 9:00 – 16:00

24.07.2023 – 25.07.2023, până la ora 16:00
Afișare Runda II: Fizic și Online prin Enroll 25.07.2023, ora 20:00                                   
Confirmări Runda II: Fizic la facultate
sau
Fizic în centrele zonale de admitere
sau
Online prin Enroll

26.07.2023 – 27.07.2023, 9:00 – 16:00

26.07.2023 – 27.07.2023, 9:00 – 16:00

26.07.2023 – 27.07.2023, până la ora 16:00

Afișare Runda III: Fizic și Online prin Enroll 27.07.2023, ora 20:00          
Confirmări Runda III: Fizic la facultate
sau
Fizic în centrele zonale de admitere
sau
Online prin Enroll

28.07.2023, orele 9:00 - 14:00       

28.07.2023, orele 9:00 - 14:00       

28.07.2023, până la ora 14:00       

       
Rezultatele finale: Fizic și Online prin Enroll

28.07.2023, ora 18:00

     

Important!

La confirmare sau până în prima zi a anului universitar 2023-2024 candidații admiși au obligația de a completa dosarul cu următoarele documente în original:

  • adeverință medicală, eliberată de medicul de familie;
  •  în cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2023, declarație pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de licență;
  • dovadă scutire de taxă pentru candidații aflați în această situație;
  • patru fotografii color tip diplomă.


Candidații admiși la studii universitare de licență, în regim cu taxă, au obligația să prezinte, până cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii anului universitar 2023-2024, la secretariatul facultății unde au fost admiși, diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original (pentru validarea copiei depuse) sau să predea în același termen o copie legalizată după diploma de bacalaureat și foaia matricolă.

CENTRU DE ADMITERE

 

 

Adresă centru de înscriere

Telefon E-mail Adresă web
Programe ID/IFR din cadrul facultăților AC, ETcTI, SC și MEC
Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2/B, Clădirea BCUPT, Corp C

0256 403300
0725 890988
0725 890389

contact@elearning.upt.ro https://elearning.upt.ro/ro/admitere/

 

 

Taxe

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN:  RO90 BACX 0000 0030 1782 5061
  - Taxe prin Ordin de plată

__________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”L, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: L, ADM, AC, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2023-07-31
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +