Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admitere 2017 - Doctorat

 
 

IOSUD-UPT anunță organizarea concursului de admitere la studiii universitare de doctorat, anul 2017, în conformitate cu:

Procedura instituţională privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat în Universitatea Politehnica Timişoara sesiunea 2017


 

REZULTATELE la examenul de admitere la studii universitare de doctorat - SESIUNEA I - 12 iulie 2017 (link)

 


 

1. Calendarul admiterii  (Anexa 6)

 

SESIUNEA IULIE 2017
Înscriere 03 iulie 2017 – 10 iulie 2017
Colocviu  12 iulie 2017
Rezultate preliminarii 13 iulie 2017
Contestații și rezultate sesiune  14 iulie 2017
   
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
Înscriere  04 septembrie 2017 – 11 septembrie 2017
Colocviu   13 septembrie 2017
Rezultate preliminarii 14 septembrie 2017
Contestații și rezultate sesiune  15 septembrie 2017
   
REZULTATE ADMITERE  19 septembrie 2017

                                

2. Oferta de direcții/teme de cercetare pentru concursul de admitere (2017, 2016)

 

3. Locuri disponibile pentru admitere (Anexa 1)

- 90 granturi de studii universitare de doctorat pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, dintre care 2 pentru romi, finanţate de la bugetul de stat, conform adresei MEN nr. 123 GP/07.04.2017:

 • cu frecvență, cu bursă: 46
 • cu frecvență, fără bursă: 44
 • cu taxă: 40 - cf. HCA-UPT din 16.05.2017
   
Nr. Crt. Domeniul de doctorat în IOSUD-UPT Locuri cu bursă Locuri fără bursă Locuri cu taxă
1 Chimie 0 1 2
2. Inginerie chimică 3 2 3
3. Inginerie civilă şi instalaţii 7 6 5
4. Inginerie electrică 2 3 2
5. Inginerie energetică 1 2 3
6. Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale 4 3 4
7. Calculatoare şi tehnologia informaţiei 4 3 3
8. Ingineria sistemelor 2 2 3
9. Inginerie mecanică 8 8 4
10. Inginerie industrială 3 4 1
11. Ingineria materialelor 5 4 1
12. Inginerie şi management 5 5 4
13. Arhitectură 2 1 5
TOTAL 46 44 40

 

 • Suplimentar - 5  granturi de studii universitare de doctorat, fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă pentru români de pretutindeni din Republica Moldova, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Ungaria, Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina și diaspora, conform adresei MEN – DGRIAE nr. 657/11.04.2017

4. Înscrierea la admitere

 • Candidatul se înregistrează în platforma informatică http://admitere.upt.ro/phd/ ;  platforma disponibilă din 12 iunie 2017
  După introducerea informațiilor prevăzute în Anexa 3, platforma informatică generează automat fișa de înscriere în format PDF. Fișa de înscriere se tipărește și se semnează de către candidat.
   
 • Dosar de înscriere pentru admiterea la studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT se constituie în conformitate cu Anexa 4 cu CV tip EUROPASS
Dosarul se depune la rectoratul UPT - P-ța Victoriei nr.2 etaj I cam. 103 - secretariatul Școlii Doctorale, tel.0256-403180,

de luni până joi , între orele 11.00 - 16.00 și vineri între orele 10.00 - 13.00

La depunerea dosarului candidatul trebuie să prezinte documentele în original în vederea certificării conformității copiilor incluse în dosar.

 

 • Testul pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională (engleză, germană, franceză - de preferat engleză) se susţine la Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine
  Centrul Interlingua, corp ASPC, str. Petru Râmneanţu Nr. 2, etaj 2, sala A204,
  în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 12:00, în perioadele de înscriere
   
 • Taxe pentru admitere - Anexa 5 (taxă de înscriere - 150 lei; taxă certificat competență lingvistică - 120 lei, respectiv - 60 lei pentru absolvenții UPT)
Taxele se plătesc la Caseria Rectoratului, P-ța Victoriei nr. 2,

de luni până joi , între orele 12.00 - 15.00 și vineri între orele 12.00 - 13.00

 

5. Colocvii de admitere - în iulie 2017 și septembrie 2017

 • Candidatul va prezenta în fața comisiei un memoriu de activitate în format PowerPoint timp de 10 minute, memoriu care va conține următoarele elemente principale:
  • Direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
  • Concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
  • Gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
  • Lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
  • Premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.
   La memoriul de activitate aflat în dosarul de înscriere se anexează documente justificative (lucrări științifice, diplome, premii)
    
 • Evaluarea candidaților se face conform criterilor din Anexa 7
   
  • Programarea susţinerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu - 12 iulie 2017 (link)
    

6. Rezultatele finale ale admiterii

Se vor afișa în 19 septembrie 2017 în urma ierarhizării, pe domenii de doctorat, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în sesiunea iulie sau sesiunea septembrie 2017.

 


Legislație aplicabilă pentru admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2016-2017

 

 


 


 

ARHIVĂ ADMITERE - DOCTORAT (2016; 2015; 2014; 2013)

 

 
 
Ultima actualizare: 2017-08-08
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT
 
© Copyright 2017 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +