Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii universitare de masterat 2021-2022

 
 

  

Programe de studii universitare de MASTER acreditate, organizate de UPT
in anul universitar 2021-20221)

         
Denumirea entității
Denumirea programului de studii universitare de master -
Competențe (CT)
Domeniul de studii universitare de master
HG 906/19.08.2021 ; Anexa 1 (extras)
Anii de studii Plan de inv.- serii anuale Cod DFI.Cod RSI.Cod DSU_M

  Facultatea de Arhitectură și Urbanism

  1. Restaurare și regenerare patrimonială   Arhitectură I, II 2021-2023 60.60.10
  2. Tendinţe, materiale şi tehnologii noi în arhitectura de interior   Arhitectură I, II 2021-2023 60.60.10
  3. Urbanism şi amenajarea teritoriului    Arhitectură I, II 2021-2023 60.60.10

  Facultatea de Automatică și Calculatoare

  1. Automotive embedded software2)   Ingineria sistemelor I, II 2021-2023 20.60.20
  2. Machine Learning2)   Calculatoare si tehn. info. I. II 2021-2023 20.60.10
  3. Cloud Computing and Internet of Things2)   Calculatoare si tehn. info. I, II 2021-2023 20.60.10
  4. Information technology2)   Calculatoare si tehn. info. I, II 2021-2023 20.60.10
  5. Ingineria sistemelor automate   Ingineria sistemelor I, II 2021-2023 20.60.20
  6. Securitatea informațiilor și a sistemelor cibernetice   Ingineria sistemelor I, II 2021-2023 20.60.20
  7. Sisteme informatice aplicate in productie si servicii   Ingineria sistemelor I, II 2021-2023 20.60.20
  8. Sisteme informatice in ingrijirea sanatatii   Ingineria sistemelor I, II 2021-2023 20.60.20
  9. Software engineering2)   Calculatoare si tehn.info. I, II 2021-2023  20.60.10
  10. Tehnologii informatice   Informatică I, II 2021-2023 10.50.20

  Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului

   1. Ingineria si managementul mediului in industrie   Ingineria mediului I, II 2021-2023 20.70.10
   2. Produse de sinteză organică fină, semisinteză și naturale   Inginerie chimica I, II 2021-2023 10.30.20

  Facultatea de Construcții

 1. Proiectarea avansată a structurilor metalice compozite
   (Advanced design of steel and compozite structures)2) 
  Inginerie civila si instalatii I, II  2021-2023  20.10.10 
 2. Cadastru si evaluarea bunurilor imobile   Inginerie geodezica I, II 2021-2023  20.30.20
 3. Dezvoltare durabila: auditul energetic si securitate la incendiu
     a cladirilor
  Inginerie civila si instalatii I, II

2021-2023

 20.10.10
 4. Infrastructuri pentru transporturi   Inginerie civila si instalatii I, II 2021-2023  20.10.10
 5. Optimizarea exploatarii sistemelor de inginerie sanitara si
     protectia  mediului
  Inginerie civila si instalatii I, II 2021-2023 20.10.10
 6. Optimizarea si modernizarea sistemelor de instalatii   Inginerie civila si instalatii I, II 2021-2023 20.10.10
 7. Optimizarea sistemelor hidrotehnice   Inginerie civila si instalatii I, II 2021-2023 20.10.10
 8. Reabilitarea constructiilor   Inginerie civila si instalatii I, II 2021-2023  20.10.10

  Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

  1. Electronică biomedicală   Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I, II 2021-2023  20.20.10
  2. Electronica sistemelor inteligente   Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I, II 2021-2023  20.20.10
  3. Ingineria rețelelor de comunicații / Communications Networks
      Engineering2)
  Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I, II 2021-2023  20.20.10
  4. Ingineria rețelelor de telecomunicații   Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I, II 2021-2023  20.20.10
  5. Tehnologii multimedia   Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I, II 2021-2023  20.20.10
  6. Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități   Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I, II 2021-2023  20.20.10

  7. Ingineria Datelor

  Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I, II 2021-2023 20.20.10

 Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică

1. Electrotehnica si Electronica de putere   Inginerie electrica I, II 2021-2023  20.20.10
2. Conducerea sistemelor electroenergetice   Inginerie energetica I, II 2021-2023  20.20.20
 

  Facultatea de Inginerie din Hunedoara

  1. Ingineria si managementul dezvoltarii durabile in industria de
      materiale
  Inginerie si management I, II

2021-2023

20.70.10
  2. Ingineria si managementul sistemelor mecanice   Inginerie si management I, II 2021-2023  20.70.10
  3. Materiale si tehnologii avansate pentru industria
      autovehiculelor
  Ingineria materialelor I, II 2021-2023  20.70.10
  4. Sisteme avansate de utilizare industriala a energiei  electrice   Inginerie electrica I, II 2021-2023  20.20.10
  5. Tehnici informatice in ingineria electrica   Inginerie electrica I, II 2021-2023  20.20.10
   

 Facultatea de Management în Producție și Transporturi

  1. Ingineria si managementul competitivitatii   Inginerie si management I, II 2021-2023  20.70.10
  2. Ingineria si managementul sistemelor logistice   Inginerie si management I, II 2021-2023  20.70.10
  3. Management antreprenorial in administrarea afacerilor   Inginerie si management I, II 2021-2023

20.70.10

  4. Ingineria si managementul calitatii si competitivitatii/Quality and Competitiveness Engineering and Management (in Engleza)   Inginerie si management I, II 2021-2023 20.70.10
  5. Managementul organizațiilor publice   Științe administrative I, II 2021-2023 40.20.10

  Facultatea de Mecanică

 1. Ergoinginerie in mecatronica   Mecatronica si robotica I, II

2021-2023

 20.70.10
 2. Hidrodinamica masinilor si sistemelor hidromecanice   Inginerie mecanica I, II 2021-2023  20.70.10
 3. Implanturi, proteze si evaluare biomecanica
     (interdisciplinar cu Mec. si Robot.)
 

Științe inginerești aplicate

I, II 2021-2023

 20.70.10
 20.70.30

 4.  Ingineria calitatii in mecatronica si robotica   Mecatronica si robotica I, II 2021-2023  20.70.10
 5.  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule   Ingineria autovehiculelor I, II 2021-2023  20.40.20
 6.  Ingineria relațiilor de muncă, sănătate și securitate în muncă   Inginerie mecanică I, II 2021-2023 20.70.10
 7.  Inginerie mecanica avansata   Inginerie mecanica I, II 2021-2023  20.70.10
 8.  Inginerie integrata   Inginerie industriala I, II 2021-2023 20.70.20
 9.  Managementul calitatii proceselor tehnologice   Inginerie mecanica I, II 2021-2023  20.70.10
10. Materiale si tehnologii avansate   Ingineria materialelor I, II 2021-2023   20.70.10
11. Metode si tehnici statistice in sanatate si in cercetarea
     clinica3)
  Stiinte ingineresti aplicate I, II 2021-2023   20.70.30
12. Procedee productive de sudare in mediu de gaze  protectoare   Inginerie industriala

I, II

2021-2023   20.70.10
13. Sisteme feroviare moderne   Inginerie mecanica I, II 2021-2023   20.70.10
14. Sisteme integrate pentru fabricatia agroalimentara   Inginerie mecanica I, II 2021-2023   20.70.10
15. Sisteme robotice cu inteligenta artificiala   Mecatronica si  robotica I, II 2021-2023   20.70.10
16. Tehnici avansate in transportul rutier   Ingineria transporturilor I, II 2021-2023   20.40.30
17. Ingineria produselor din materiale polimerice și compozite   Inginerie industrială

I, II

2021-2023 20.70.20
 

  Facultatea de Științe ale Comunicării

  1. Comunicare, relatii publice si media digitala
      (interdisciplinar cu Ing. electronica, telecom.și tehnologii
      informaționale)
  Științe ale comunicării
 
I, II 2021-2023 40.30.10
  2. Comunicare în afaceri   Științe ale comunicării I, II 2021-2023 40.30.10

 
    1Începând cu anul universitar 2018-2019 în cadrul tuturor programelor de studii universitare de master s-a introdus disciplina Etică și
          Integritate Academică (fișa disciplinei)
     2) Program sustinut integral in limba engleza (Programme of study offered entirely in English for the academic year 2020/2021).
    
3) Program sustinut si curriculum definit prin colaborare cu UVT, UMFT, Cmed.

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2022-02-28
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +