Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Români de pretutindeni - Admitere Licență Arhiva - septembrie 2021

 
 

SESIUNEA IULIE 2021 (detalii)

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

REZULTATELE FINALE (Aici
____________________________________________________________________________________________


REZULTATELE ADMITERII - Runda 2 (Aici)


IMPORTANT!

Candidatii basarabeni au posibilitatea sa depună dosarele și în Republica Moldova, la următoarea locație și în următorul interval orar:
CHISINĂU: Str. 31 August 1989 127, NARINGI CAFE (lângă BLISS CAFFE - 16 septembrie 2021 între orele 12.00 - 14.00)
___________________________________________________________________________________________________________

 


REZULTATELE ADMITERII - Runda 1 (Aici)


IMPORTANT!

Candidatii basarabeni au posibilitatea sa depună dosarele și în Republica Moldova, la următoarea locație și în următorul interval orar:
CHISINĂU: Str. 31 August 1989 127, NARINGI CAFE (lângă BLISS CAFFE - 13 septembrie 2021 între orele 11.00 - 14.00)

____________________________________________________________________________________________
 

Lista candidaților Români de Pretutindeni înscriși la concursul de admitere la ciclul licență, sesiunea septembrie 2021 (Aici)
 

  INFORMAȚII IMPORTANTE

privind măsurile care se aplică pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 
 • HG nr. 932 din 09.09.2021 - privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
 • HG nr. 990 din 17.09.2021 -  modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19


 
 

CADRU GENERAL:

Studenții internaționali de origine română sunt acei cetățeni care nu dețin carte de identitate românească, dar se afiliază identității culturale române. Pot proveni din: Serbia, Albania, Macedonia, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Ungaria sau Diaspora.

Conform Metodologiei de admitere a studenților internaționali de origine română în învățământul superior pentru anul universitar 2017-2018 (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017) și a clarificărilor ulterioare, acești cetățeni participă la procesul de admitere pe locuri subvenționate de statul român.

Bursele Ministerului Educației din România sunt împărțite în două categorii:

 • Fără taxă de școlarizare, dar cu bursă lunară, finanțarea de la bugetul de stat fiind pentru: taxa de școlarizare, bursă lunară (65 euro / lună pentru studenți la ciclul de licență, 75 euro / lună pentru studenții la ciclul de master și 85 euro / lună pentru doctoranzi) și cazare în cămin;
 • Fără taxă de școlarizare, dar fără bursă, finanțarea de la bugetul de stat fiind pentru: taxa de școlarizare și cazare în cămin.

Alte facilități:

 • Finanțarea taxelor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și o bursă lunară, dacă este cazul;
 • Finanțarea taxelor de școlarizare pe întregul ciclu academic pentru care studentul a fost admis și o bursă lunară, dacă este cazul;
 • Finanțarea taxelor de cazare în căminele studențești prin bugetul ministerului, în limita fondurilor alocate;
 • Asistență medicală gratuită în caz de urgențe medicale și chirurgicale și boli potențiale epidemice endemice, în conformitate cu legislația națională actuală;
 • Transport în aceleași condiții cu studenții români, conform legislației naționale actuale;
 • Alte tipuri de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.

Studenții internaționali de origine română pot solicita și studii cu taxă în lei, taxele de școlarizare fiind aceleași ca pentru studenții români.

Limba de studiu:

Pentru promovarea limbii și culturii române, Ministerul Educației a decis ca beneficiarii locurilor speciale alocate să studieze numai în limba română. Pentru a studia într-o limbă străină, candidații pot solicita un program de studiu direct la UPT, dar trebuie să plătească taxa de școlarizare, în aceleași regim financiar ca și cetățenii români. Dacă candidatul nu cunoaște limba română, trebuie să participe la Anul pregătitor pentru învățarea limbii române (Anexa 1 – Lista instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor pentru învățarea limbii române).


OFERTA ACADEMICĂ:

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBIL:

Domenii și programe de studiu:
Programe_studii_ROP_ro_L_2021

 


CALENDAR DE ADMITERE:

Înscriere candidați: 01 septembrie 2021 – 10 septembrie 2021, până la ora 12:00 - online
01 septembrie 2021 – 10 septembrie 2021, până la ora 12:00 - fizic
(luni - joi între orele 10:00 - 14:00; vineri între orele 10:00 - 12:00)
Afișarea listelor cu candidații înscriși pentru validarea datelor:   10 septembrie 2021, ora 14:00 - 11 septembrie 2021, ora 14:00
Afișarea rezultatelor admiterii - Runda I: 11 septembrie 2021, ora 16:00 
Confirmări Runda I: 13 septembrie 2021 de la ora 10:00 – 15 septembrie 2021, până la ora 16:00
Afișarea rezultatelor admiterii - Runda II: 15 septembrie 2021, ora 18:00
Confirmări Runda II: 16 septembrie 2021, de la ora 09:00 – 17 septembrie 2021, ora 16:00
Afișarea rezultatelor FINALE: 17 septembrie 2021, ora 18:00

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

Dosarul de înscriere la studii universitare de licență pentru românii de pretutindeni cuprinde următoarele documente :

 • Dosar de carton tip plic (doar la depunerea documentelor în format fizic);
 • Cerere-tip de înscriere la studii universitare de licență (Anexa 2);
 • Certificat de naștere – copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română;
 • Buletin/act de identitate – copie;
 • Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii – copie după primele 3 pagini;
 • Certificat de căsătorie – copie și traducere autorizată (după caz);
 • Adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) – original și traducere autorizată (dacă e cazul) – trebuie să conțină informații actuale despre starea generală de sănătate a candidatului, antecedente de boli cronice și respectiv de SARS-COV-2;
 • Diplomă de Bacalaureat sau echivalentă / adeverință de absolvent pentru anul curent – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
 • Foaie matricolă pentru clasele IX-XII (XIII) – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
 • Pentru candidații care au absolvit bacalaureatul înaintea anului academic curent, declarație pe proprie răspundere conform căreia nu au mai beneficiat de studii finanțate de la bugetul de stat al României pentru ciclul de licență, sau, dacă au beneficiat, pentru ce durată, întocmită la notar – doar pentru candidații care optează pentru locuri bugetate;
 • Pentru candidații care au absolvit deja un ciclu de licență: diploma de licență însoțită de foi matricole / suplimente la diplomă – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română; adeverință de la facultatea unde a urmat studiile de licență cu specificarea regimului de studii pe ani (bugetat / taxă);
 • Pentru candidații cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS) declarație pe proprie răspundere că nu au buletin/carte de identitate românească, întocmită la notar;
 • Pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală românească (Anexa 3), avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara respectivă (excepție: Republica Moldova);
 • Nota de prelucrare a datelor cu caracter personal (nota informativa).
Observații:
 • FOARTE IMPORTANT!  În cazul depunerii online, documentele se vor scana într-un sigur document PDF în ordinea de mai sus. Documentul se va numi “Licență_admitere_2021_NUME_Prenume (se va înlocui cu numele si prenumele candidatului)”.
  Pentru românii de pretutindeni nu se percepe taxă de înscriere și de confirmare a locului (excepție – statut “cu taxa în lei”).
   
 • Candidatii pentru un loc "cu taxa in lei" pot efectua plata taxei de inscriere/ confirmare (HCA 44/14.04.2021)    in urmatorul cont deschis la UniCredit Bank*:

  Universitatea Politehnica Timișoara
  Cod FISCAL: 4269282
  Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
  __________________________________________________
  * În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății https://www.upt.ro/img/files/2019-2020/admitere/licenta/Acronime_facultati.pdf) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
  Exemplu: Taxă de înscriere la AC pentru RUSU Adrian
  Dovada platii taxei de inscriere se va anexa la dosarul de inscriere, iar dovada platii taxei de confirmare se va adauga la
  Anexa 4.

   CONFIRMARE:

            Fiecare candidat declarat admis va confirma locul astfel:

 • Transmiterea online a Anexei 4;
 • Depunerea în original, la comisia de înscriere, a întregului dosar de admitere, Anexa 4 și 4 poze tip diplomă, în intervalul destinat confirmărilor.

DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:

Fizic, la adresa:
Departamentul de Relații Internaționale
Rectoratul Universității Politehnica Timișoara
Piața Victoriei, nr. 2, et. 1, sala 110, 300006 – Timișoara

Program: zilnic, Luni-Vineri intre orele 10:00-14:00

Online, la adresa:
romanidepretutindeni@upt.ro

 


PERSOANĂ DE CONTACT:

Loredana MUSTĂȚEA
Departamentul de Relații Internaționale
Tel. 0256-403187
romanidepretutindeni@upt.ro

 

 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2022-02-09
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +