UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

NOTIFICARE CORONAVIRUS

22.03.2022 - 31.12.2022

 

ATENȚIE!

Pentru a preveni răspândirea infecției cu COVID-19 studenții și cadrele didactice care revin din mobilități în străinătate, precum și cei care doresc să candideze pentru mobilități Erasmus+ , SEE, CEEPUS, etc. sunt rugați să evite deplasarea la Departamentul Relații Internaționale și să transmită întrebările și documentația necesară prin e-mail.

ATENȚIE! Consultați lista actualizată a statelor aflate în zona galbenă pe site-ul Centrul Național de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile înainte de a lua decizii privind călătoriile în străinătate: https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19

22.02.2022. Semestrul al II-lea a început la UPT în sistem hibrid. Detalii aici.

07.02.2022. Starea de alertă a fost prelungită până în 6 martie 2022.

06.01.2022. Starea de alertă a fost prelungită până în 7 februarie 2022

09.12.2021. Starea de alertă a fost prelungită până în 7 ianuarie 2022.

09.11.2021. Starea de alertă a fost prelungită până în 8 decembrie 2021.

20.09.2021. În urma creșterii incidenței în Timișoara noi restricții se vor aplica în oraș. Detalii aici.

09.09.2021. Starea de alertă se prelungește cu 30 de zile, începând din 10.09.2021.

06.08.2021. Starea de alertă se prelungește cu 30 de zile, începând din 11.08.2021. 

08.07.2021. Starea de alertă se prelungește cu 30 de zile, începând din 12.07.2021.

11.06.2021. Starea de alertă se prelungește cu 30 de zile, începând din 12.06.2021.

11.05.2021. Starea de alertă se prelungește cu 30 de zile, începând din 13.05.2021.

10.05.2021. Consultați restricțiile în vigoare pe https://reopen.europa.eu/en și http://mae.ro/node/51880 înainte de a planifica deplasări în străinătate. 

31.03.2021. Carantina regională s-a încheiat în 31 martie 2021 la miezul nopții.

24.03.2021. Carantina regională este extinsă până în 31.03.2021.

22.03.2021. Carantina regională este extinsă până în 24.03.2021.

11.03.2021. Starea de alertă se prelungește în perioada 14.03.2021 - 12.04.2021.

08.03.2021. Carantină regională în perioada 08.03.2021 - 22.03.2021.   

05.02.2021. Începând cu data de 12.02.2021 toate persoanele care vin din țări aflate în zona galbenă sunt obligate să prezinte un test PCR la intrarea în țară. Pe lângă testul negativ, cetățenii sunt obligați să stea în carantină 14 zile, cu posibilitatea de a ieși din carantină după zece zile dacă în a opta zi efectuează un nou test PCR care este negativ. Potrivit hotărârii CNSU, sunt exceptați de la această măsură copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani; persoanele care au făcut vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de a 2-a doză și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea rapelului, și persoanele care au fost confirmate pozitiv în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară.

03.02.2021. Hotărâre nr. 35 / 21.01.2021 privind structura semestrului al II-lea la UPT

10.11.2020. Conform Hotărârii Senatului UPT nr. 250/09.11.2020 în săptămânile 9-14 din cadrul semestrului I al anului universitar 2020-2021, precum și în cursul sesiunii de examene de iarnă activitățile didactice se desfășoară integral online.

16.10.2020. Cursurile vor continua în săptămânile 6-8 în mediul online (hotărâre Senat UPT 234/15.10.2020).

09.10.2020. ANPCDEFP a clarificat situația granturilor pentru mobilitățile Erasmus+ ale studenților: în cazul în care un participant se poate deplasa către țara gazdă pentru a realiza mobilitatea (în sensul că nu are restricții de călătorie către țara gazdă), aceasta se consideră ca mobilitate propriu-zisă în format fizic, perioada de mobilitate efectuată în țara gazdă este eligibilă pentru finanțare, iar activitățile de mobilitate pot fi realizate in format online sau format fizic sau format combinat (adică activități fizice combinate cu activități online). Sunt valabile toate cele trei posibilități atât pentru mobilitățile outgoing, cât și pentru cele incoming.

19.06.2020. Hotărârea Consiliului de Administrație al UPT 67/09.06.2020 menține deschisă posibilitatea de participare a studenților la mobilități Erasmus+ sau SEE, incoming sau outgoing, pe parcursul semestrului I al anului universitar 2020-2021.

18.06.2020. Pe fondul noilor măsuri dispuse de autorități, începând cu data de 17 iunie 2020 se pot relua mobilitățile dinspre România către alte state (outgoing) pentru studenți și personal universitar. Prin intermediul platformei web “Re-open EU” (https://reopen.europa.eu/), lansată recent de Comisia Europeană și care centralizează informații actualizate provenite de la Comisie și de la statele membre, sunt furnizate informații în timp real referitoare la statele membre UE în ceea ce privește frontierele, disponibilitatea mijloacelor de transport, restricțiile de călătorie, măsurile de protecție a sănătății publice și de siguranță etc. În acest fel, planificarea deplasărilor în statele membre UE poate fi bazată pe decizii responsabile și în cunoștință de cauză ținând cont de riscurile persistente legate de Coronavirus.

16.06.2020. Măsurile de mai jos se aplică proiectelor ERASMUS+ KA103 și KA107 (apelurile 2018, 2019 și 2020): 

Măsuri de implementare a mobilităților combinate (în format virtual și fizic) - Mobilități studențești (studiu și practică):

 • În cazurile în care organizarea unei mobilități combinate este posibilă, se permite combinarea unei perioade de mobilitate în format virtual (în cadrul căreia un participant care se află în țara de origine urmează/participă la cursuri/activități organizate de instituția/organizația gazdă și prevăzute în acordul de mobilitate, prin utilizarea metodelor de studiu la distanță, instrumentelor digitale în format online etc.) cu o perioadă de mobilitate în format fizic (în care participantul desfășoară activitățile prevăzute în acordul de mobilitate în cadrul instituției/organizației gazdă, respectând durata minimă eligibilă pentru tipul respectiv de mobilitate conform Ghidului Programului Erasmus+).
 • În cazul în care intervine o situație de forță majoră justificată care afectează desfășurarea unei mobilități combinate, perioada de mobilitate în format fizic poate fi redusă sau anulată, fiind permisă înlocuirea acesteia cu o prelungire a perioadei de mobilitate în format virtual.
 • Pe durata de mobilitate realizată în format virtual (format virtual = studentul se află în țara de origine, iar cursurile/activitățile de la instituția gazdă sunt realizate online), participantul nu primește finanțare din fonduri Erasmus+ ale UE. Pe durata de mobilitate realizată în format fizic (format fizic = studentul se află în țara instituției gazdă, iar cursurile/activitățile sunt efectuate online sau față-în-față. Mobilitatea trebuie să înceapă cu activități față-în-față.) participantul poate primi finanțare din fonduri Erasmus+ ale UE, nivelul grantului fiind cel aferent tipului de mobilitate la care participă conform regulilor deja existente. Regulile cu privire la nivelul grantului SOM per participant nu se modifică, iar mobilitățile combinate sunt eligibile pentru calcularea cuantumului grantului SOM aferent proiectului de mobilitate.
 • Pentru participanții cu nevoi speciale, AN poate evalua și aproba alocarea unor fonduri suplimentare destinate pentru a facilita participarea acestora la activități de mobilitate în format virtual.
 • Alocarea licențelor OLS către participanți se poate face ținând cont de începerea perioadei de mobilitate, chiar dacă este în format virtual sau fizic.
 • Pot exista perioade de întrerupere temporară între perioada de mobilitate în format virtual și cea în format fizic, atâta timp cât activitatea de mobilitate este desfășurată în limita perioadei de desfășurare a proiectului de mobilitate în cadrul căreia este raportată.
 • Perioadele de mobilitate în format virtual și fizic vor fi luate în considerare pentru recunoașterea perioadelor de studiu sau practică și echivalarea materiilor/activităților din acordul de mobilitate, astfel încât, în final, studenții să obțină toate creditele ECTS menționate în acordul de mobilitate și foaia matricolă.
 • Perioadele de mobilitate în format virtual și fizic trebuie atestate de instituția/organizația gazdă prin documentele justificative aferente (menționate în Anexa III la contractul de finanțare).

Măsuri de implementare a mobilităților combinate (în format virtual și fizic) - Mobilități ale personalului universitar (predare și formare):

 • În cazurile în care această măsură este necesară, relevantă și posibilă, se permite organizarea unei mobilități în format virtual sau a unei mobilități combinate (perioada de mobilitate în format virtual și fizic). Perioada de mobilitate în format virtual (în cadrul căreia un participant care se află în țara de origine efectuează activități organizate de instituția/organizația gazdă și prevăzute în acordul de mobilitate, prin utilizarea instrumentelor digitale în format online etc.) poate înlocui sau completa o perioadă de mobilitate în format fizic (în care participantul desfășoară activitățile prevăzute în acordul de mobilitate în cadrul instituției/organizației gazdă, respectând durata minimă eligibilă pentru tipul respectiv de mobilitate conform Ghidului Programului Erasmus+).
 • În cazul în care intervine o situație de forță majoră justificată care afectează desfășurarea unei mobilități combinate, perioada de mobilitate în format fizic poate fi redusă sau anulată, fiind permisă înlocuirea acesteia cu o prelungire a perioadei de mobilitate în format virtual.
 • Pe durata de mobilitate realizată în format virtual (format virtual = angajatul se află în țara de origine, iar cursurile/activitățile de la instituția gazdă sunt realizate online), participantul nu primește finanțare din fonduri Erasmus+ ale UE. Pe durata de mobilitate realizată în format fizic (format fizic = angajatul se află în țara instituției gazdă, iar cursurile/activitățile sunt efectuate fie față-în-față, fie online. Mobilitatea în format fizic trebuie să înceapă cu activități față-în-față.), participantul poate primi finanțare din fonduri Erasmus+ ale UE, nivelul grantului fiind cel aferent tipului de mobilitate la care participă conform regulilor deja existente. Regulile cu privire la nivelul grantului SOM per participant nu se modifică, iar mobilitățile în format virtual și mobilitățile combinate sunt eligibile pentru calcularea cuantumului grantului SOM aferent proiectului de mobilitate.
 • Pentru participanții cu nevoi speciale, AN poate evalua și aproba alocarea unor fonduri suplimentare destinate pentru a facilita participarea acestora la activități de mobilitate în format virtual.
 • Pot exista perioade de întrerupere temporară între perioada de mobilitate în format virtual și cea în format fizic, atâta timp cât activitatea de mobilitate este desfășurată în limita perioadei de desfășurare a proiectului de mobilitate în cadrul căreia este raportată.
 • Perioadele de mobilitate în format virtual și fizic vor fi luate în considerare pentru recunoașterea activităților de predare/formare realizate conform acordului de mobilitate.
 • Perioadele de mobilitate în format virtual și fizic trebuie atestate de instituția/organizația gazdă prin documentele justificative aferente (menționate în Anexa III la contractul de finanțare).

29.05.2020. Referitor la prelungirea suspendării mobilităților, ANPCDFP a anunțat că aceasta rămâne valabilă pe durata stării de alertă în cazul începerii mobilităților outgoing sau incoming Erasmus+. Posibilitatea reluării mobilităților după încetarea stării de alertă depinde de măsurile pe care le vor impune autoritățile naționale competente, atât cele din țara de trimitere, cât și cele din țara gazdă. De asemenea, în eventualitatea în care vor fi permise zboruri sau transport rutier internațional, fără restricții, începând cu o anumită dată, mobilitățile transnaționale se pot relua cu respectarea unor condiții.
Vă rugăm să consultați știrea completă publicată pe website-ul ANPCDEFP: https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/782

18.05.2020. Programul de lucru de la DRI este de luni până joi între orele 9:30 - 18:00 și vinerea între 09:30-15:30. Activitatea cu publicul este în continuare limitată, comunicarea cu studenții efectuându-se prin e-mail / telefon.

15.05.2020. Instituire stare de alertă pentru 30 de zile.

27.04.2020. Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă în care a anunțat că universitățile nu se mai deschid în acest an universitar.

30.03.2020. Comisia Europeana a publicat acest factsheet care ofera cateva recomandari pentru participanti si institutii/organizatii beneficiare. In ceea ce priveste proiectele de mobilitate pentru invatamantul superior mentionam urmatoarele:
- participantii SMP proaspat absolventi au posibilitatea de a efectua mobilitatea in decurs de 18 luni de la absolvire (6 luni in plus fata de termenul initial);
- universitatile sunt rugate sa trateze situatiile aparute cu flexibilitate si pragmatism astfel incat studentii sa aiba sprijinul necesar in obtinerea rezultatelor academice conform planificarilor din Learning Agreement chiar si prin alternative in format digital, avand in vedere posibilitatea de a obtine creditele ECTS necesare. Acest lucru depinde, desigur, daca universitatea gazda a oferit sau poate oferi aceste oportunitati studentilor outgoing afectati de aceasta situatie, caz in care trebuie sa agreati impreuna cu partenerii asupra asigurarii conditiilor necesare.

18.03.2020. În contextul actual de propagare a virusului Covid-19 și pentru siguranța dumneavoastră, AN vă recomandă să fiți în contact cu misiunile diplomatice ale României, în statele în care vă aflați. Începând cu 17 martie, MAE a alocat o linie telefonică suplimentară ce poate fi apelată de către cetățenii români din străinătate care se confruntă cu situații dificile, în vederea identificării de soluții pentru revenirea în țară: 004 021 431 2059. Vă rugăm să tratați cu deplină responsabilitate decizia pe care o luați cu privire la rămânerea în țara în care vă aflați sau la întoarcerea în România. În situația în care rămâneți temporar în țara gazdă a mobilității, vă sfătuim să respectați toate deciziile emise de autoritățile competente din țara respectivă. Detalii aici.

18.03.2020. Comunicat de presă privind acordarea de asistență cetățenilor români din străinătate în context COVID-19

17.03.2020. Activitățile online cu studenții continuă până în data de 16 aprilie 2020.

16.03.2020. Extras din comunicatul Administrației Prezidențiale privind intrarea României în stare de urgență (traducere în limba engleză furnizată de prof. Mihai Sebea)

11.03.2020. Consiliul de Administrație al Universității Politehnica Timișoara a adoptat Hotărârea nr. 23/11.03.2020 privind prevenirea și monitorizarea riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) din cadrul UPT. Potrivit acesteia, începând cu data de 11 martie 2020 ora 14 și până în data de 22 martie 2020 toate activitățile didactice (cursuri, seminarii, lucrări de laborator, practică, examinări și testări studenți etc.) din Universitatea Politehnica Timișoara, indiferent de locația acestora, se vor desfășura exclusiv în regim online, utilizându-se platformele specializate pentru învățământ la distanță și sisteme electronice specifice de comunicare.

10.03.2020. În urma măsurilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă din data de 9 martie 2020, respectiv "sistarea programelor de studii privind schimbul de experiență până la 31 martie" a.c., toate mobilitățile (plecările sau sosirile stabilite în acest interval) din cadrul programelor Erasmus+, Corpul European de Solidaritate și Granturile Spațiului Economic European (SEE) se suspendă până la aceeași dată. Cheltuielile efectuate în avans pentru mobilități care nu se vor derula, intră sub incidența cazului de forță majoră și sunt considerate eligibile. În măsura în care este posibil, vă sfătuim să păstrați deschisă opțiunea de reprogramare a mobilității în acord cu partenerii și/sau furnizorii de servicii.

02.03.2020. Ca urmare a răspândirii infecției cu noul Coronavirus (COVID-19) în spațiul european, conducerea Universității Politehnica Timișoara transmite comunicatul DSP Timiș cu măsurile instituite și chestionarele de evaluare și localizare pe teritoriul României. În cazul în care există persoane provenite din zonele specificate în comunicatul DSP Timiș, acestea vor completa chestionarul și se vor prezenta la medicul de familie sau după cum urmează:
- Studenții UPT – la POLICLINICA STUDENȚEASCĂ (str. Aurelianus);
- angajații UPT – la CABINETUL DE MEDICINA MUNCII (Cămin 2MV, et. I, cam. 15), pentru a fi luați în evidență.
În cazul studenților UPT, absențele acumulate în perioada de izolare la domiciliu de 14 zile vor fi motivate, iar recuperarea activităților se va face fără perceperea unor taxe.

ALTE NOUTATI

 
26
IUL
2023
    Apeluri de candidaturi pentru mobilitati de formare sau predare la universitatile partenere
 
17
IUL
2023
    Stagii de practica remunerate la Banca Centrala Europeana (Frankfurt, Germania) pentru absolventi de studii de licenta in domenii tehnice.
 
03
IUL
2023
    Chestionarul are trei grupuri țintă principale: studenții care au participant în orice tip de program de mobilitate începând cu luna August 2021, studenți internaționali înrolaț...
 
15
MAI
2023
    Resurse si recomandari pentru gasirea unor locuri de practica pentru vacanta de vara sau elaborarea lucrarilor de licenta / dizertatie / doctorat
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2023