Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii de licență 2021-2022

 
 

​​

Programe de studii universitare de LICENȚĂ acreditate, organizate de UPT

în anul universitar 2021-2022

 

Denumirea facultății Domeniul de licenţă
(cod*)
Program de studii / specializare (cod**)
HG 883/19.08.2021; Anexa nr. 1; Anexa 2 (extras)
Anii de studii Plan inv. -serii anuale
           

ARHITECTURĂ ȘI URBANISM
  Arhitectură (50.60.10)      
    Arhitectură (50.60.10.10) I-VI
2021-2027
         
    Mobilier şi amenajări interioare (50.60.10.10) I-III
2021-2024
         

AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei (20.60.10)      
    Calculatoare (20.60.10.10) I-IV 2021-2025
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei (20.60.10)      
    Calculatoare (20.60.10.10) - engleză I-IV 2021-2025
  Ingineria sistemelor (20.60.220)      
    Automatică şi informatică aplicată (20.60.220.10) I-IV 2021-2025
  Informatică (10.10.40)      
    Informatică (10.10.40.10) I-III 2021-2024
         
    Informatică ID (10.10.40.10) I-III 2021-2024
     

CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI
  Inginerie chimică (10.30.50)      
    Ingineria subst. anorganice şi protecţia mediului (10.30.50.10) I-IV
2021-2025
    Chimia şi ing.subst.org., petroch. şi carboch.(10.30.50.20) I-IV
2021-2025
  Ingineria mediului (20.70.190)      
    Ing. şi prot. mediului în ind. (20.70.190.10) I-IV
2021-2025
  Ingineria produselor alimentare (20.50.150)       
    Controlul și expertiza produselor alimentare I-IV
2021-2025
       

CONSTRUCŢII  
  Inginerie civilă (20.10.60)      
    Construcţii civile, ind. şi agricole
(20.10.60.10)
I-IV 2021-2025
    Căi ferate, drumuri şi poduri (20.10.60.20) I-IV 2021-2025
    Amenajări de construcţii hidroteh.
(20.10.60.40)
I-IV 2021-2025
    Construcții pentru sisteme de apă și canalizări
(20.10.60.60)
I-IV 2021-2025
  Inginerie civilă (20.10.60)      
    Inginerie civilă (lb. engleză) (20.10.60.80) I-IV 2021-2025
  Inginerie civilă (20.10.60)      
    Inginerie civilă (lb. germană) (20.10.60.80) I-IV 2021-2025
  Ingineria instalaţiilor (20.10.70)      
    Instalaţii pentru construcţii (20.10.70.10) I-IV 2021-2025
  Inginerie geodezică (20.30.30)      
    Măsurători terestre şi cadastru (20.30.30.10) I- IV 2021-2025
     

ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE
  Inginerie electron.,telecomunicaţii și tehnologii informaționale (20.20.100)       
    Electronică aplicată ​(20.20.100.10) I-IV 2021-2025
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.100.20)  I-IV 2021-2025
  Inginerie electron.,telecomunicaţii și tehnologii informaționale (lb. engleză) (20.20.100)       
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.100.20)  I-IV 2021-2025
 
 
     
         
         

INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ENERGETICĂ
  Inginerie electrică (20.20.90)      
    Electrotehnică (20.20.90) I-IV 2021-2025
  Inginerie energetică (20.20.110)      
    Ingineria sistemelor electroenergetice (20.20.110.10) I-IV 2021-2025
         

INGINERIE HUNEDOARA
  Inginerie electrică (20.20.90)      
    Inginerie electrică și calculatoare I-IV 2021-2025
  Ingineria autovehiculelor (20.40.160)      
    Autovehicule rutiere (20.40.160.30) I-IV
2021-2025
  Inginerie şi management (20.70.230)      
    Inginerie economică în domeniul mecanic (20.70.230.20) I-IV 2021-2025
    Inginerie economică în ind. chimică şi de materiale (20.70.230.70) I-IV 2021-2025
  Ştiinţe inginereşti aplicate (20.70.270)      
    Informatică industrială (20.70.270.50) I-IV 2021-2025
  Ingineria mediului      
    Ingineria valorificării deșeurilor (20.70.190.70) I-IV
2021-2025

MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI
  Inginerie şi management (20.70.230)      
    Inginerie economică industrială (20.70.230.10) I-IV 2021-2025
    Inginerie si management în construcţii (20.70.230.30) I-IV 2021-2025
    Inginerie economică în ind. chimică şi de materiale (20.70.230.70) I-IV 2021-2025
    Ing. econ. în dom. elect, electr. şi energ. (20.70.230.60) I-IV 2021-2025
  Ştiinţe administrative (40.20.50) Administraţie publică (40.20.50.10) I-III 2021-2024
         

MECANICĂ
  Ingineria autovehiculelor (20.40.160)      
    Autovehicule rutiere (20.40.160.30) I-IV 2021-2025
  Ingineria transporturilor (20.40.240)      
    Ing. transport. şi a traficului (20.40.240.10) I-IV 2021-2025
  Inginerie industrială (20.70.130)      
    Tehnologia construcţiilor de maşini (20.70.130.10) I-IV 2021-2025
    Tehnologia construcţiilor de maşini (20.70.130.10) IFR I-IV 2021-2025
    Ingineria sudării I-IV 2021-2025
         
  Ştiinţe inginereşti aplicate (20.70.270)      
    Inginerie medicală I-IV 2021-2025
  Ingineria materialelor (20.70.170)      
    Ştiinţa materialelor (20.70.170.10) I-IV 2021-2025
  Inginerie mecanică (20.70.180)      
    Inginerie mecanică (20.70.180.50) I-IV 2021-2025
    Maşini şi sist. hidraulice şi pneumatice I-IV 2021-2025
         
    Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară I-IV 2021-2025
  Mecatronică şi robotică (20.70.250)      
    Mecatronică (20.70.250.10) I-IV 2021-2025
    Robotică  (20.70.250.20) I-IV 2021-2025
         

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
  Ştiinţe ale comunicării (40.30.60) Comunicare şi relaţii publice (40.30.60.20) I-III 2021-2024
    Comunicare şi relaţii publice (40.30.60.20) - ID I-III 2021-2024
  Limbi moderne aplicate (50.10.30)   Traducere şi interpretare (50.10.30.10)  I-III 2021-2024

 

 

 

*Codurile domeniilor de licență cuprind:

        DF(2 caractere) - Domeniul fundamental
        RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
        DL (2 caractere) - Domeniul de licență

**Codurile specializarilor cuprind:

       DF (2 caractere) - Domeniul fundamental
       RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
       DL (2 sau 3 caractere) - Domeniul de licenta
       S (2 caractere) - Specializarea

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2022-02-28
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +