Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admitere 2024 - Învățămant la distanță/Frecvență redusă

 
 

SESIUNEA IULIE 2024

 

Înscrie-te ONLINE

INSTRUCȚIUNI - VIDEO

 

  • Pentru cetățenii din state non UE (detalii)

 

Lista programelor de studii pentru care se oferă învățământ la distanță (ID) sau învățământ cu frecvență redusă (IFR) (detalii)

 

ingineri - 4 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale -  locuri disponibile

>>> vezi detalii despre specializarea Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații

informaticieni - 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare -  locuri disponibile

>>> vezi detalii despre specializarea Informatică

licență - 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Științe ale Comunicării -  locuri disponibile

>>> vezi detalii despre specializarea Comunicare și Relații Publice

licență - ingineri - 4 ani de studiu, învățământ cu frecvență redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică -  locuri disponibile

>>> vezi detalii despre specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini

 


 

Valabil pentru forma de învățământ la distanță (ID) și învățământ frecvență redusă (IFR):
 

 

Activitate Mod derulare

Perioadă

Înscriere candidați:

Online prin Enroll: https://admitere.upt.ro
sau

Fizic la centrele din facultăți/CeL

01.06.2024 – 24.07.2024 până la ora 14:00

11.07.2024 – 24.07.2024 până la ora 16:00, astfel:

                             11-12.07.2024, 09:00 – 16:00

                             15-19.07.2024, 09:00 – 16:00

                             22-23.07.2024, 09:00 – 16:00

                             24.07.2024, 09:00 – 14:00

 

17.07.2024 – 19.07.2024, orele 9:00 – 16.00

23.07.2024 – 24.07.2024, orele 9:00 – 14.00

Concurs de dosare - 24.07.2024
Afișare rezultate concurs: Fizic și Online prin Enroll 24.07.2024, ora 20:00
Confirmări Runda I:

Fizic la sediu
sau

Online prin Enroll

25.07.2024 – 26.07.2024, 9:00 – 16:00

25.07.2024 – 26.07.2024, 9:00 – 16:00

25.07.2024 – 26.07.2024, până la ora 16:00

Afișare Runda II: Fizic și Online prin Enroll 26.07.2024, ora 20:00                  
Confirmări Runda II: Fizic la sediu
sau

Online prin Enroll

27.07.2024, 9:00 – 14:00

29.07.2024, 9:00 – 16:00

29.07.2024, 9:00 – 16:00

27.07 - 29.07.2024, până la ora 16:00

Afișare Runda III: Fizic și Online prin Enroll 29.07.2024, ora 20:00      
Confirmări Runda III: Fizic la sediu
sau

Online prin Enroll

30.07.2024, orele 9:00 - 14:00       

30.07.2024, orele 9:00 - 14:00       

30.07.2024, până la ora 14:00

Rezultatele finale: Fizic și Online prin Enroll

30.07.2024, ora 20:00

     

Important!

La confirmare sau până în prima zi a anului universitar 2024-2025 candidații admiși au obligația de a completa dosarul cu următoarele documente în original:

  • adeverință medicală, eliberată de medicul de familie;
  •  în cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2024, declarație pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de licență;
  • dovadă scutire de taxă pentru candidații aflați în această situație;
  • patru fotografii color tip diplomă.


Candidații admiși la studii universitare de licență, în regim cu taxă, au obligația să prezinte, până cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii anului universitar 2024-2025, la secretariatul facultății unde au fost admiși, diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original (pentru validarea copiei depuse) sau să predea în același termen o copie legalizată după diploma de bacalaureat și foaia matricolă.

CENTRU DE ADMITERE

 

 

Adresă centru de înscriere

Telefon E-mail Adresă web
Programe ID/IFR din cadrul facultăților AC, ETcTI, SC și MEC
Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2/B, Clădirea BCUPT, Corp C

0256 403300
0725 890988
0725 890389

contact@elearning.upt.ro https://elearning.upt.ro/ro/admitere/

 

 

Taxe

  • TAXE DE ADMITERE  pentru anul universitar 2024-2025 (HCA nr. 2024)

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN:  RO90 BACX 0000 0030 1782 5061
  - Taxe prin Ordin de plată

__________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”L, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: L, ADM, AC, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

 

  • TAXE DE STUDII pentru anul universitar 2024-2025

 

 
 
Ultima actualizare: 2024-03-15
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +