Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDENȚI

 
 
Studii de licenţă. Studii de master. Studii de doctorat. Studii Postuniversitare.
 
Contractare și plată taxe de studii
 
Studenţi premiaţi în competiţii naţionale şi internaţionale. Ghid pentru potenţialii studenţi ai UPT veniţi din străinătate. Cui ne adresăm în UPT pentru diferite...
 
Evaluare Proces Didactic
 
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru structurile şi funcţiile de reprezentare a studenţilor din UPT​; Regulament de organizare şi desfăşu...
 
Eliberarea actelor de studii în original. Eliberarea duplicatelor. Formulare: Cerere pentru eliberarea diplomei şi foii matricole / suplimentului la diplomă ( Tip AS1 ); Cer...
 
Practică
 
Taxele de admitere pentru anul universitar. Taxele de şcolarizare în UPT în regimul de studii cu taxă. Taxe aferente căminizării. Taxe referitoare la acte de studii.
 
Regulament privind acordarea de burse şi ajutoare sociale. HBES nr.9/9.03.2009 cu privire la indexarea cuantumului burselor pentru studenţi începând cu 1.04.2009. HBES nr.1...
 
Lista căminelor. Prezentarea căminelor: Regulament privind organizarea şi funcţionarea Complexului de Cazare al UPT cu Anexele.
 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC); Date de contact, e-mail.
 
Prezentarea Ligilor studenţilor din facultăţi
 
Alumni
 
Manifestări studenţeşti. Zilele carierei.
 
Anunţuri
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +