Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studii universitare de doctorat

 
 

Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice, capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi constituie o experienţă profesională de cercetare, finalizată, după susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor. (Codul studiilor universitare de doctorat - HG 681/2011).
 


   Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)
 
   Școala Doctorală
(ȘD)
 

   Membri CNATDCU din UPT (detalii)
 

   Abilitare conducători doctorat (detalii)
 


    
   LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ
(detalii)

 

  


  
   DOMENII DE DOCTORAT ȘI CONDUCĂTORI

 


 
    DOCTORANZI


  
      TAXE DE STUDII, DE ȘCOLARIZARE și ADMITERE

  
  
Taxa de studii pentrul ciclul doctorat se va achita în contul UPT
   
deschis la Uni Credit Bank

Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061

 


 

 

 

  
       DOCUMENTELE DOCTORANZILOR (detalii) 


     DISCIPLINA TRANSVERSALĂ: 

 • EIACSDR - Etică și integritate academică în cercetarea științifică și diseminarea rezultatelor (pentru doctoranzi înmatriculați în anii univ. 2020-2021, 2019/2020, 2018/2019, înmatriculați anterior anului univ. 2018-2019
   

       DISCIPLINA FACULTATIVĂ: 

 • Ethics for science and engineering students :
  slides from 12 seminal books - mai multe detalii

  (pentru toți doctoranzii înmatriculați în UPT)  

  • Titular: Acad. Ion Boldea - IEEE Life Fellow, UPT
  • Profesor invitat : Prof.univ.dr. Mircea Dumitru - Univ. din București, membru corespondent al Academiei Române

        SUSȚINERI PUBLICE ALE TEZELOR DE DOCTORAT


Informare

Baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică.
Refuzul argumentat al persoanelor vizate se va înainta la IOSUD până la data de 23 martie 2020.CONTACT

   

  PROIECTE BURSE DOCTORALE

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2021-07-16
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +