Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte de studii

 
 
 • Înmânarea diplomelor de licență/master - promoția 2018

  • Înmânări încheiate:

Facultatea de Arhitectură și Urbanism (mai multe detalii)
Facultatea de Automatică și Calculatoare (mai multe detalii)
Facultatea de Construcții (mai multe detalii)
Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului (mai multe detalii)
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (mai multe detalii)
Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică (mai multe detalii)
Facultatea de Management (mai multe detalii)
Facultatea de Mecanică (mai multe detalii)
Facultatea de Științe ale Comunicării (mai multe detalii)
 

Note:
La înmânarea diplomei, absolvenții trebuie să se prezinte cu actul de identitate, în original. Persoanele care au împuternicire notarială, trebuie să o prezinte în original.
Diplomele pentru absolvenții, promoției 2018, care nu au participat la înmânare, se eliberează la Rectorat - Biroul Acte de Studii: pe bază de programare prealabilă, la numărul de telefon 40-256-403160 sau 40-256-403162, (de luni până joi în intervalul orar 12-15)

 
 • Formulare:
   
  • pentru eliberarea actelor de studii în original:
    
   • Cerere pentru eliberarea diplomei şi foii matricole / suplimentului la diplomă (Tip AS1)
   • Cerere pentru eliberarea foii matricole sau a duplicatului de foaie matricolă / supliment la diplomă (Tip AS2)
   • Cerere pentru eliberarea programei analitice (Tip AS3)
   • Cerere pentru eliberarea situaţiei şcolare (Tip AS4)
   • Cerere pentru eliberarea adeverinţei (Tip AS5)
   • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea diplomei şi suplimentului la diplomă în regim de urgenţă (Tip AS7)
     
  • pentru eliberarea duplicatelor:
    
   • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea duplicatului de diplomă (Tip AS6)

Notă: Timpul mediu estimat pentru completarea formularelor:
          (Tip AS1 - 5 minute; Tip AS2 - 2 minute; Tip AS3 - 2 minute; Tip AS4 - 2 minute; Tip AS5 - 2 minute; Tip AS6 - 2 minute; Tip AS7 - 2 minute)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notă: La eliberarea diplomei, absolvenții sunt rugați să completeze:

 

Formular notă de lichidare - necesară pentru eliberarea actelor personale depuse cu ocazia înscrieriiContact

 
 
Ultima actualizare: 2019-09-26
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2020 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +