Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte de studii

 
 

Contact (mai multe detalii)

 

 În atenția absolvenților Universității Politehnica Timișoara:

 ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII

se face pe bază de programare prealabilă, realizată on-line, la adresa: http://actestudii.upt.ro/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Înmânarea diplomelor - promoției 2021

 

 • Facultatea de Management în Producție și Transporturi (mai multe detalii)

  • 26.05.2022, ora 09.00 – 09.45  Licență (IEDEEE)
                       ora 09.45 – 10.40  Licență (IEI, IEICM, IEC)
                        ora 10.40 – 11.00  Licență (AP)
                        ora 11.00 – 11.30  Master (IMC, IMSL, MAAA, IMCC)

 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism (mai multe detalii)

  • 30.05.2022, ora 09.00 – 09.55  Licență - Arhitectură
                       ora 10.00 – 10.30  Licență - MAI
                        ora 10.35 – 11.00 Master


Înmânări încheiate

 

Note:

 • Absolvenții cărora li s-au solicitat fotografii pt. diplomă și nu le aduc cu 7 zile înainte de înmânarea programată a diplomelor li se vor putea elibera diplomele după data înmânării.

 • La înmânarea diplomei, absolvenții trebuie să se prezinte cu actul de identitate (carte de identitate sau pașaport valabile) în original.

 • Persoanele care au împuternicire notarială, trebuie să o prezinte, împreună cu actul de identitate, în original. Aceasta va fi reținută de către universitate.

 • Absolvenții modulului de pregătire psihopedagogică vor primi și certificatul de absolvire a acestui modul.
 • Recomandarea este să aveți un pix asupra dumneavoastră.

 • Diplomele pentru absolvenții, promoției 2021, care nu au participat la înmânare, se eliberează la Rectorat - Biroul Acte de Studii, pe bază de programare prealabilă, la adresa http://actestudii.upt.ro/

 


 

 

 • OMEC nr. 4156/ 27 aprilie 2020 - Regulament cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formulare:

  • pentru eliberarea actelor de studii în original:

   • Cerere pentru eliberarea diplomei şi foii matricole / suplimentului la diplomă (Tip AS1)
   • Cerere pentru eliberarea foii matricole sau a duplicatului de foaie matricolă / supliment la diplomă (Tip AS2)
   • Cerere pentru eliberarea programei analitice (Tip AS3)
   • Cerere pentru eliberarea situaţiei şcolare (Tip AS4)
   • Cerere pentru eliberarea adeverinţei (Tip AS5)
   • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea diplomei şi suplimentului la diplomă în regim de urgenţă (Tip AS7)
   • Cerere pentru eliberarea unei noi diplome (în cazul în care titularul constată greșeli în completarea diplomei - Tip AS10)
     
  • pentru eliberarea duplicatelor:

   • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea duplicatului de diplomă (Tip AS6)
     
  • alte documente:

   • Cerere pentru întocmire plic sigilat cu acte de studii în copii (Tip AS9)
   • Cerere pentru întocmirea și eliberarea unei noi adeverințe privind finalizarea studiilor (Tip AS11)
   • Declarație pe proprie răspundere (model recomandat)


Notă:

Timpul mediu estimat pentru completarea formularelor:
(Tip AS1 - 5 minute; Tip AS2 - 3 minute; Tip AS3 - 3 minute; Tip AS4 - 3 minute; Tip AS5 - 3 minute; Tip AS6 - 3 minute; Tip AS7 - 3 minute; Tip AS9 - 3 minute; Tip AS10 - 5 minut; Declarație pe proprie răspundere - 3 minute)

La eliberarea diplomei, absolvenții sunt rugați să completeze următorul chestionar:
”Chestionarul privind ocuparea/satisfacția profesională a absolvenților UPT” ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formular notă de lichidare - necesară pentru eliberarea actelor personale depuse cu ocazia înscrierii


 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2022-05-18
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2022 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +