Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte de studii

 
 


Înmânarea diplomelor de licență/master - promoția 2019

 • Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului (mai multe detalii)

  • licență și master - 09 iulie 2020

 • Facultatea de Management în Producție și Transporturi (mai multe detalii)

  • licență și master - 10 iulie 2020

 

Note:

 • La înmânarea diplomei, absolvenții trebuie să se prezinte cu actul de identitate, în original. Persoanele care au împuternicire notarială, trebuie să o prezinte în original.

 • Absolvenții cărora li s-a solicitat fotografii pt diplomă și nu le aduc cu 7 zile înainte de înmânarea programată a diplomelor li se vor putea elibera diplomele după data de 15 iulie 2020.

 • Diplomele pentru absolvenții, promoției 2019, care nu au participat la înmânare, se eliberează la Rectorat - Biroul Acte de Studii: după data de 15.07.2020 pe bază de programare prealabilă , la numărul de telefon 40-256-403160, (de luni până joi în intervalul orar 12-15).

 • În cadrul înmănării diplomelor vor fi respectate condițiile impuse de starea de alertă respectiv distanțarea socială precum și purtarea măștii.

 

Înmânări încheiate

 


 • OMEC nr. 4156/ 27 aprilie 2020 - Regulament cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formulare:
   
  • pentru eliberarea actelor de studii în original:
    
   • Cerere pentru eliberarea diplomei şi foii matricole / suplimentului la diplomă (Tip AS1)
   • Cerere pentru eliberarea foii matricole sau a duplicatului de foaie matricolă / supliment la diplomă (Tip AS2)
   • Cerere pentru eliberarea programei analitice (Tip AS3)
   • Cerere pentru eliberarea situaţiei şcolare (Tip AS4)
   • Cerere pentru eliberarea adeverinţei (Tip AS5)
   • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea diplomei şi suplimentului la diplomă în regim de urgenţă (Tip AS7)
     
  • pentru eliberarea duplicatelor:
    
   • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea duplicatului de diplomă (Tip AS6)

Notă: Timpul mediu estimat pentru completarea formularelor:
          (Tip AS1 - 5 minute; Tip AS2 - 2 minute; Tip AS3 - 2 minute; Tip AS4 - 2 minute; Tip AS5 - 2 minute; Tip AS6 - 2 minute; Tip AS7 - 2 minute)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notă: La eliberarea diplomei, absolvenții sunt rugați să completeze:

 

Formular notă de lichidare - necesară pentru eliberarea actelor personale depuse cu ocazia înscrierii


 

Contact

 

 
 
Ultima actualizare: 2020-07-10
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2020 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +