Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat / Şcoala Doctorală

 
 

 

 

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)

Director:     Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil PRECUP  (cf. Deciziei nr. 1840/112/C din 20.10.2020)            

                     Prof.univ.dr.ing. Romeo-Florin SUSAN-RESIGA până în data de 19.10.2020 (cf. Deciziei nr. 1116/112/C din 16.09.2016)

 

Membri*: Prof.univ.dr.ing. Aldo DE SABATA
  Prof.univ.dr.ing. Lăcrimioara STOICU TIVADAR
  Prof.univ.dr.ing. Ion BOLDEA
  Prof.univ.dr.ing. Francisc PETER
  Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI
  Prof.univ.dr.ing. Marius MARCU
  drd.ing.Magdalena BANDA


Notă:
          * cf. HS nr. 38/21.01.2021 - se aprobă prelungirea mandatului membrilor CSUD/CȘD până la data de 17.07.2021
             Membrii aleși cf. Raportului Comisiei electorale pentru alegerea membrilor CSUD/CȘD

 
Şcoala Doctorală


Director:                     Prof.univ.dr.ing. Dorin LELEA (cf. Deciziei nr. 1494/112/C din 19.10.2017)

                                      Prof.univ.dr.ing. Gh. Daniel ANDREESCU până în data de 18.10.2017 (cf. Deciziei nr. 668/112/C din 10.07.2012)


Membri*:                      Prof.univ.dr.ing. Florea DINU
                                     
drd.ing. Cezara-Liliana RAȚ


Notă:
          * cf. HS nr. 38/21.01.2021 - se aprobă prelungirea mandatului membrilor CSUD/CȘD până la data de 17.07.2021
             Membrii aleși cf. Raportului Comisiei electorale pentru alegerea membrilor CSUD/CȘD


 

Raport de evaluare internă a IOSUD - UPT (ro, en)

Rapoarte de evaluare internă a domeniilor de doctorat

 • Calculatoare și tehnologia informației (ro, en)
 • Ingineria materialelor (ro, en)
 • Ingineria sistemelor (ro, en)
 • Inginerie chimică (ro, en)
 • Inginerie civilă și instalații (ro, en)
 • Inginerie electrică (ro, en)
 • Inginerie energetică (ro, en)
 • Inginerie electronică telecomunicații și tehnologii informaționale (ro, en)
 • Inginerie industrială (ro, en)
 • Inginerie și management (ro, en)
 • Inginerie mecanică (ro, en)


Notă:
       În conformitate cu normele GDPR, anexele aferente rapoartelor de evaluare se regăsesc la sediul Școlii doctorale și pot fi consultate la cerere.


 

 


 

Membri CNATDCU din UPT (detalii)

 


Abilitare

 


Contact

 
 
Ultima actualizare: 2021-06-22
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +