Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documente

 
 
Planul strategic de dezvoltare al UPT. Planurile strategice de dezvoltare ale facultăţilor.
 
Planul operaţional al UPT. Planurile operaţionale ale facultăţilor.
 
Rapoarte anuale (Învăţământ, Cercetare, Social, Resurse umane, Calitate, Audit public intern, Etică universitară, Comunicaţii şi informatizare, Patrimoniu, Achiziţii ...
 
Documente tipizate. Cerere de deplasare (în ţară, în străinătate), achiziţionarea biletelor de avion.
 
Regulamente anexe la Carta UPT. Reglementări ale UPT referitoare la procesul de învăţământ. Reglementări referitoare la programele de formare continuă. Alte regulamente.
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +