Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul de administraţie al UPT

 
 

 

 

Componență:

 

RECTOR

Conf.univ.dr.ing.  Florin DRĂGAN

PRORECTOR

Prof.univ.dr.ing.  Gabriela-Alina DUMITREL

PRORECTOR

Prof.univ.dr.ing.  Liviu MARȘAVINA

PRORECTOR

Conf.univ.dr.ing. Simon Alexandru PESCARI

PRORECTOR

Prof.univ.dr.ing. Victoria - Larisa IVAȘCU

PRORECTOR

Prof.univ.dr.ing. Sorin MUȘUROI

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV - Interimar

Ing. Dan Aurel Diaconu

DECANII FACULTĂȚILOR

 

STUDENT

Paul STIEGELBAUER


DECANII FACULTĂȚILOR:

Arhitectură și Urbanism

Conf.univ.dr.arh. Cristian Tiberiu BLIDARIU

Automatică și Calculatoare Prof.univ.dr.ing. Marius-George MARCU
Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului Șef.lucr.dr. ing. Mircea Laurențiu DAN
Construcții Prof.univ.dr.ing. Raul-Dan ZAHARIA
Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Prof.univ.dr.ing. Cătălin-Daniel CĂLEANU
Electrotehnică și Electroenergetică Conf.univ.dr.ing. Ciprian ȘORÂNDARU
Inginerie din Hunedoara Conf.univ.dr.ing. Gelu-Ovidiu TIRIAN
Management în Producție și Transporturi Prof.univ.dr.ing. Matei TĂMĂȘILĂ
Mecanică Prof.univ.dr.ing. Dragoș Ion UȚU
Științe ale Comunicării Prof.univ.dr. Daniel-Codruț DEJICA-CARȚIȘ
   

SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE

Ing. Iolanda-Dorina COSOVAN


        
DIRECTORII DEPARTAMENTELOR:

 

Arhitectură Conf.dr.arh. Diana GIUREA
Automatică şi Informatică Aplicată Conf.univ.dr.ing. Adriana Nicoleta ALBU
Bazele Fizice ale Ingineriei Conf.univ.dr.ing. Marian GRECONICI
Calculatoare și Tehnologia Informației Prof.univ.dr.ing. Mihai MICEA
Căi de Comunicaţie Terestre, Fundaţii şi Cadastru Conf.univ.dr.ing. Ciprian COSTESCU
Chimie Aplic. şi Ingineria Comp. Organici şi Naturali Ș.l.univ.dr.ing. Andra-Dana TAMAȘ
Chimie Aplic. şi Ingineria Comp. Anorganici şi a Mediului Ș.l.univ.dr.ing. Mircea Laurențiu DAN
Comunicare şi Limbi Străine Prof.univ.dr. Vasile GHERHES
Comunicaţii Conf.univ.dr.ing. Horia-Gheorghe BALTĂ
Construcţii Civile şi Instalaţii Prof.univ.dr.ing. Sorin DAN
Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor Prof.univ.dr.ing. Aurel STRATAN
Educaţie Fizică şi Sport Conf. univ.dr. Dan Zenobiu IONESCU
Electroenergetică Conf.univ.dr.ing. Stelian-Florin MOLNAR-MATEI-COSMA
Electronică Aplicată Conf.univ.dr.ing. Mircea-Ilie BĂBĂIȚĂ
Hidrotehnică Prof.univ.dr.ing. Constantin FLORESCU
Ingineria Materialelor şi Fabricaţiei  -
Inginerie Electrică Prof.univ.dr.ing.Lucian-Nicolae TUTELEA
Inginerie Electrică şi Informatică Industrială Conf.univ.dr. Ionel MUSCALAGIU
Inginerie şi Management Ș.l.univ.dr.ing. Vasile PUȚAN
Management Prof.univ.dr.ing.ec. Matei TĂMĂȘILĂ
Maşini Mecanice, Utilaje şi Transporturi Conf.univ.dr.ing. Daniel OSTOIA
Matematică Conf.univ.dr. Tudor BÎNZAR
Măsurări şi Electronică Optică Ș.l.univ.dr.ing. Liliana MÂȚIU-IOVAN
Mecanică şi Rezistenţa Materialelor Conf.univ.dr.ing. Dan-Ioan STOIA
Mecatronică Prof.univ.dr.ing. Erwin Christian LOVASZ
DPPD Prof.univ.dr. Gabriel Mugurel DRAGOMIR

  

 

 
 
Ultima actualizare: 2024-06-13
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +