Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despre noi

 
 

 

Misiunea

Creşterea competitivităţii şi atractivităţii universităţii prin:

 • atragerea de fonduri naţionale şi europene în domeniul cercetării, educaţiei, formării profesionale şi dezvoltării infrastructurii universitare şi de cercetare;
 • implementarea corespunzătoare a proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile.

 

Obiective
 • Colectarea şi diseminarea de informaţii privind programele de finanţare
 • Facilitarea accesului la finanţări din fonduri europene
 • Dezvoltarea de parteneriate în implementarea de proiecte cu finanţare internaţională
 • Implementarea proiectelor in conformitate cu reglementarile europene, nationale sau specifice
 • Elaborarea şi implementarea de proiecte de dezvoltare instituţională în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor
   
Activități
 • Identificarea programelor de finanţare relevante
 • Diseminare informaţii relevante cu privire la programele de finanţare pentru dezvoltarea instituţională a universităţii
 • Organizarea de evenimente de informare privind programele de finanţare
 • Sprijinirea facultăţilor şi departamentelor în accesarea de fonduri externe nerambursabile şi implementarea proiectelor
 • Asistenţă în solicitarea şi colectarea documentelor necesare proiectului
 • Consultanţă în elaborarea proiectului / cererii de finanţare
 • Monitorizarea stadiului de implementare pentru proiectele finanţate din fonduri naţionale şi europene
 • Elaborarea de rapoarte, analize, sinteze privind programele de finanţare, proiectele implementate
 • Actualizarea paginii web cu informaţii privind oprtunităţile de finanţare şi implementarea proiectelor în UPT
   
Contact

 

UPT - Rectorat
Piața Victoriei nr. 2, etaj 1, sala 105C

Roxana Mihaela
SÎRBU

Rareș
HALBAC-COTOARĂ-ZAMFIR

Ladislau
WALKOVSZKY

Eugen-Doru
SZEKELY
Secretară Consultant Orizont 2020, Cooperare Consilier analize rezultate Consultant FESI, FDI
0256-403087 0256-403122 0256-403087 0256-403121
roxana.sirbu@upt.ro rares.halbac-cotoara-zamfir@upt.ro ladislau.walkovszky@upt.ro eugen.szekely@upt.ro
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2019-09-25
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +