Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competiții interne

 
 

 

Granturi Naționale de Cercetare - ARUT


 

 

Proiecte câștigătoare: Obiective, activități și rezultate

 

 1. Sisteme Modulare Interactive pentru Pereţi Vegetali (MODular GREen Walls) - autor ANGHEL Anamaria Andreea, domeniul Arhitectura si urbanism
   
 2. Predicția și gestionarea congestiilor în traficul rutier urban folosind machine learning - autor IOVANOVICI Alexandru, domeniul Calculatoare și tehnologia informației
   
 3. Bioreactor pentru degradarea controlat -avansată a materialelor polimerice - autor PANĂ Ana-Maria, domeniul Chimie și inginerie chimică
   
 4. Utilizarea tehnologiilor fotogrammetrice moderne la monitorizarea îmbrăcăminților bituminoase - autor DAVID Viorica , domeniul Ingineria instalațiilor, inginerie geodezică
   
 5. Obţinerea si caracterizarea aliajelor amorfe masive cu proprietăţi biocompatibile - autor OPRIȘ Carmen, domeniul Ingineria materialelor, inginerie industrială
   
 6. Regulatoare neliniare cu parametri acordaţi utilizând experimente, dedicate sistemelor aerodinamice - autor ROMAN Raul-Cristian, domeniul Ingineria sistemelor
   
 7. Soluții moderne pentru consolidarea planșeelor dală, validate numeric probabilistic și experimental - autor FLORUȚ Sorin-Codruț, domeniul Ingineria civilă
   
 8. Convertoare trifazate eficiente în asigurarea factorului de putere unitar în aplicații industriale - autor ANCUȚI Mihaela-Codruța, domeniul Inginerie electrică
   
 9. Soluții embedded pentru implementarea structurilor neuronale profunde (Deep Neural Networks) - autor MÎRȘU Radu, domeniul Inginerie electronică și telecomunicații
   
 10. Baze de imagini afectate de ceață pentru evalurea metodelor de clasificare în traficul rutier - autor ANCUȚI Codruța- Orniana, domeniul Inginerie electronică și telecomunicații
   
 11. Măsurarea EXpunerii la Câmpurile ElectroMagnetice din instalațiile energetice de ÎT- EXCEM - autor FRIGURA-ILIASA Mihaela, domeniul Inginerie energetică
   
 12. Influența parametrilor de proces ai prototipării rapide asupra proprietăților produselor obținute - autor STOIA Dan-Ioan, domeniul Inginerie mecanică1
   
 13. Reducerea pulsațiilor de presiune din difuzorul conic utilizând dispozitivul cu jet pulsator - autor TANASA Constantin, domeniul Inginerie mecanică2
   
 14. Evaluarea capacității organizaționale pentru dezvoltare sustenabilă în contextul economiei circulare - autor IVAȘCU Larisa, domeniul Inginerie și management
   
 15. Studiu calitativ al ecuațiilor de evoluție și aplicații în teoria sistemelor dinamice - autor LUPA Nicolae, domeniul Matematică, Fizică și Informatică
   
 16. Construcție demonstrator mecatronic modular și optimizare algoritmi de control prin feedback video - autor MOLDOVAN Cristian, domeniul Mecatronică și robotică
   
 17. Designul unei platforme multifuncţionale bazată pe nanocompozite cu aplicaţii de mediu şi sensing - autor VODA Raluca-Diana, domeniul Știința și ingineria mediului
   
 18. Valori culturale și profesionale ale studenților din Universități Tehnice românești - autor CISMARIU Liliana, domeniul Științe ale comunicării și filologie

 


REZULTATELE FINALE ale evaluării științifice pentru propunerile de proiecte în cadrul competiției GNaC2018 ARUT

 

                     Rezultatele evaluării științifice pentru propunerile de proiecte în cadrul competiției GNaC2018 ARUT:

Domenii de Specializare Științifică

Data publicării

  Arhitectură și urbanism 04.12.2018
  Calculatoare, tehnologia informației 04.12.2018
  Chimie și inginerie chimică 04.12.2018
  Ingineria instalațiilor, Inginerie geodezică 04.12.2018
  Ingineria materialelor, inginerie industrială 04.12.2018
  Ingineria sistemelor 04.12.2018
  Inginerie civilă 18.12.2018
  Inginerie electrică 04.12.2018
  Inginerie electronică și telecomunicații 23.01.2019
  Inginerie energetică 04.12.2018
  Inginerie mecanică 1 (Inginerie mecanică, Științe inginerești aplicate) 04.12.2018
  Inginerie mecanică 2 (Ingineria transporturilor, Vehicule rutiere, Mașini termice/hidraulice) 04.12.2018
  Inginerie și management 18.12.2018
  Matematică, Fizică și Informatică 21.01.2019
  Mecatronică și robotică 05.12.2018
  Știința și ingineria mediului 04.12.2018
  Științe ale comunicării și filologie 17.12.2018

NOTA:  

Se pot depune contestații de către directorii de proiect în termen de 5 zile lucrătoare după data publicării rezultatelor evaluării. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care aplicantul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect comentariile la punctajele asociate criteriilor de evaluare. Contestațiile se pot transmite prin e-mail la adresa pcd-tc@upt.ro pentru Universitatea Politehnică Timișoara.

Publicarea rezultatelor finale se face după rezolvarea tuturor contestațiilor. 

(Extras din ''Pachet de informații - Granturi Naționale de Cercetare - ARUT''  cap.12. Procesul de evaluare lit. e) Contestații)

 


 


 
 

ARHIVĂ

 

Persoana de contact: Ing. Agnes STEPANIAN
                                  Tel.: 0256-403010
                                  e-mail: agnes.stepanian@upt.ro

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2020-12-09
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +