Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ŞERBAN - Rector

 
 

  


Curriculum vitae

Atribuţiile Rectorului Universităţii Politehnica Timişoara (Decizia nr.406/112/C din 15.03.2016):

 • Reprezentarea universităţii;
 • Ordonator de credite al universităţii;
 • Coordonarea generală şi conducerea operativă a universităţii;
 • Gestiunea patrimoniului și relația cu mediul economic și sectorul public;
 • Coordonarea dezvoltării strategice pe termen mediu şi lung şi a politicilor globale şi sectoriale;
 • Managementul resurselor și politicilor financiare, evaluare instituțională;
 • Cercetare științifică, inovare, transfer tehnologic;
 • Infrastructură informatică, relații internaționale, imagine și comunicare;
 • Conducerea Consiliului de Administraţie;
 • Coordonarea şi controlul Direcţiei General Administrative;
 • Coordonarea şi controlul Secretariatului General;
 • Coordonarea şi controlul administrativ al Biroului Juridic;
 • Coordonarea şi controlul Direcţiei  de Audit Public Intern;
 • Coordonarea şi controlul Compartimentului Control Intern;
 • Coordonarea politicilor de dezvoltare a resurselor umane;
 • Angajarea şi disponibilizarea  din funcţie a personalului;
 • Relaţia cu organizaţiile sindicale şi profesionale ale angajaţilor;
 • Proces de învăţământ, problematica studenţească şi asigurarea calităţii;
 • Relaţia cu organizaţiile sindicale şi profesionale ale studenţilor;
 • Relaţia cu asociaţiile  absolvenţilor.

 

Secretară de resort: ing. Emiliana IELI
tel. : +40-256-403011

 
 
Ultima actualizare: 2016-07-20
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2019 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +