Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPT, singura universitate timișoreană în foaia de parcurs națională a infrastructurilor de cercetare

 
 
UPT, singura universitate timișoreană în foaia de parcurs națională a infrastructurilor de cercetare

CIDIAS - Centrul de cercetare în ingineria datelor, inteligență artificială și sisteme inteligente

10 Noiembrie 2021

 

 

 

 

CIDIAS - Centrul de cercetare în ingineria datelor, inteligență artificială și sisteme inteligente, proiect dezvoltat de Universitatea Politehnica Timișoara, a fost selectat în urma competiției lansate de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare printr-o evaluare competitivă realizată de experți.

CIDIAS se regăsește în foaia de parcurs alături de instituții de vârf în cercetarea românească și internațională, sau mari infrastructuri de cercetare distribuite de la nivel european.

Foaia de parcurs a infrastructurilor de cercetare din România va fi parte componentă a Strategiei Naționale privind Cercetarea, Inovarea și Specializarea Inteligentă pentru perioada 2021-2027 și va servi ca instrument de planificare și document de referință în vederea luării deciziilor aferente intervalului 2021-2027, referitoare la politicile și finanțarea infrastructurilor de cercetare.

Centrul de cercetare în ingineria datelor, inteligență artificială și sisteme inteligente propune în primul rând o schimbare de paradigmă de la transferul tehnologic pasiv la cel proactiv, sprijinit de o mai bună înțelegere a nevoilor regionale ale industriei, bazat pe tranziția de la colaborarea unilaterală a transferului de cunoștințe și tehnologie la co-design în domeniile de vârf ale cercetării și inovației contemporane. Fără a neglija cercetarea fundamentală, centrul se va orienta în special către zona de cercetare industrială  prin construcția de structuri flexibile de colaborare și dezvoltarea de proiecte inovative cu valoare științifică, dar și economică.

„Prin însăși construcția instituțională și operațională a CIDIAS, bazată pe un proces de co-design realizat împreună cu industria, prin strategia de cercetare aplicată și industrială, centrul se va orienta în principal spre inovare, produse și servicii de cercetare orientate către industrie și astfel o creștere a competitivității economiei timișorene, regionale și naționale. Domeniile de cercetare (Inteligență Artificială, Cloud Computing, Securitate Cibernetică, Sisteme Inteligente) sunt prin excelență aducătoare de productivitate și valoare adăugată. Peisajul economic și tehnologic al regiunii de Vest, locația primară a infrastructurii de cercetare, este unul cu potențial ridicat de inovare și specializare inteligentă, iar Universitatea Politehnica alături de partenerii din industrie și sistemul public se implică activ în valorificarea acestui potențial în beneficiul întregii comunități. Includerea centrului în foaia de parcurs națională în domeniul infrastructurilor de cercetare este un pas important pentru obținerea finanțării europene necesare dezvoltării acestuia”, a declarat conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

CIDIAS atinge domenii de cercetare cu relevanță economică directă și are potențialul de a atrage noi arii de cercetare în industria din regiunea de Vest și România. Modelul operațional al CIDIAS include joint research laboratories, echipe mixte academic-industrie pentru cercetarea aplicată, acces deschis la infrastructură pentru mediul privat, valorificare a produselor cercetării și transfer tehnologic și de cunoștințe. Unele dintre cele mai mari companii la nivel global, lideri de piață la nivel mondial, și-au exprimat interesul de a face parte din structura IC și de a colabora în proiecte majore.

Bugetul propus al CIDIAS este de 20.000.000 de euro, incluzând construcție, echipamente și costuri operaționale a primilor ani de funcționare, urmând ca, din punct de vedere economic să devină o structură independentă după primii 3 ani de funcționare.

 
 
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2022 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +